Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Norbert Sikora

10.09.1930

25.06.1999

10.09.1930

25.06.1999

Małgorzata Nawrocka

19.06.1913

21.01.2008

19.06.1913

21.01.2008

Gertruda Kusy

23.08.1924

30.01.2017

Edward Kusy

11.12.1919

14.12.1973

23.08.1924

11.12.1919

30.01.2017

14.12.1973

Jadwiga Kudyba

12.10.1940

26.10.1990

12.10.1940

26.10.1990

Witold Wydrych

10.08.1935

07.08.2018

10.08.1935

07.08.2018

Krystyna Grabowska

14.04.1937

10.12.2017

14.04.1937

10.12.2017

Jerzy Grabowski

24.07.1939

13.05.2019

24.07.1939

13.05.2019

Elżbieta Wiśnia

19.12.1923

05.11.1980

Alfons Wiśnia

25.07.1913

23.10.1990

19.12.1923

25.07.1913

05.11.1980

23.10.1990

Paweł Judek

26.06.1925

23.02.1987

26.06.1925

23.02.1987

Andrzej Jadwiszczok

10.10.1940

13.05.1981

10.10.1940

13.05.1981

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Sikora Norbert

10.09.1930

25.06.1999

Data urodzenia:

10.09.1930

Data śmierci:

25.06.1999

Status:
Pochowany:

Nawrocka Małgorzata

19.06.1913

21.01.2008

Data urodzenia:

19.06.1913

Data śmierci:

21.01.2008

Status:
Pochowany:

Kusy Gertruda

23.08.1924

30.01.2017

Kusy Edward

11.12.1919

14.12.1973

Data urodzenia:

23.08.1924

11.12.1919

Data śmierci:

30.01.2017

14.12.1973

Status:
Pochowany:

Kudyba Jadwiga

12.10.1940

26.10.1990

Data urodzenia:

12.10.1940

Data śmierci:

26.10.1990

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Wydrych Witold

10.08.1935

07.08.2018

Data urodzenia:

10.08.1935

Data śmierci:

07.08.2018

Status:
Pochowany:

Grabowska Krystyna

14.04.1937

10.12.2017

Data urodzenia:

14.04.1937

Data śmierci:

10.12.2017

Status:
Pochowany:

Grabowski Jerzy

24.07.1939

13.05.2019

Data urodzenia:

24.07.1939

Data śmierci:

13.05.2019

Status:
Pochowany:

Wiśnia Elżbieta

19.12.1923

05.11.1980

Wiśnia Alfons

25.07.1913

23.10.1990

Data urodzenia:

19.12.1923

25.07.1913

Data śmierci:

05.11.1980

23.10.1990

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Judek Paweł

26.06.1925

23.02.1987

Data urodzenia:

26.06.1925

Data śmierci:

23.02.1987

Status:
Pochowany:

Hellwig Eryk

1921

12.07.1981

Data urodzenia:

1921

Data śmierci:

12.07.1981

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Jadwiszczok Andrzej

10.10.1940

13.05.1981

Data urodzenia:

10.10.1940

Data śmierci:

13.05.1981

Status:
Zapamiętaj mnie (90 dni)