Przygotowanie do Chrztu

 

W 2024 r. udzielać będziemy chrztu w czasie mszy św. o 16:30 w następujące niedziele:

21.01; 18.02; 17.03; 21.04; 19.05; 16.06; 21.07; 18.08; 15.09; 20.10; 17.11; 15.12

 

PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 

 1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
 2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
 3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie go w wierze.
 4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
 5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
 7. Rodzice chrzestni.

  Prawo Kościoła wymaga, aby przyjmujący chrzest, posiadał rodziców chrzestnych (kan. 872 KPK). Ma to być kobieta i mężczyzna - matka i ojciec chrzestny, a nie 2 matki lub 2 ojcowie.
  Według Kodeksu Prawa Kanonicznego chrzestnym może być  ten, kto:
  Ukończył 16 lat, jest praktykującym katolikiem – bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
  Jeżeli żyje w związku to musi to być związek małżeński kościelny – sakramentalny,
  Jeżeli jest uczniem to powinien aktualnie uczęszczać na katechizację,
  Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej, Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
  Chrzestnymi nie mogą być osoby:
  - żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego),
  - młodzież nie uczestnicząca w katechezie,
  - osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania,
  - obojętni religijnie,
  - prowadzący gorszący tryb życia.
  Rodzice chrzestni maja obowiązek uczestnictwa w nauce przed chrzcielnej. Z okazji Chrztu dziecka chrzestni powinni przystąpić do Spowiedzi i Komunii św. W przyszłości rodzice chrzestni powinni być także świadkami Bierzmowania swego chrześniaka i uczestniczyć w ważniejszych wydarzeniach jego życia (I Komunia święta, ślub).

  .
 8. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się zawsze w sobotę przed niedzielą chrztu o 19.00 w kościele.
Zapamiętaj mnie (90 dni)