Przygotowanie do spowiedzi św.

SAKRAMENT POKUTY  (dla dzieci)

Zdarza się, że zasmucamy Boga - Dobrego Ojca, że nie słuchamy Go i grzeszymy. Pan Bóg nie chce, abyśmy od Niego odeszli. Czeka z utęsknieniem na powrót grzesznika. Jeżeli zawiniłeś, odwracając się od Ojca, możesz do Niego wrócić przez żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczerą spowiedź i zadośćuczynienie za swoje grzechy. Bramą powrotu jest Sakrament Pokuty.

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Panie Jezu, chcę Ci wyznać szczerze wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby mi pomógł przypomnieć sobie wszystko zło, które popełniłem w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

Przyjdź Duchu Święty.Oświeć mój rozum,bym poznał moje grzechy.Pomóż mi za nie żałować i spraw, żebym się naprawdę poprawił. Amen.

1/ RACHUNEK SUMIENIA

 • Wobec Boga
  • Czy ty kochasz Boga najbardziej na świecie?
  • Czy pamiętasz, że w Chrzcie świętym stałeś się dzieckiem Boga?
  • Czy wierzysz w to, że Bóg cię kocha tak, jak swoje własne dziecko?
  • Czy dziękujesz Bogu za to, że jest przy tobie nawet wtedy, kiedy nie ma przy tobie rodziców?
  • Czy modlisz się do Boga codziennie rano i wieczorem?
  • Czy myślisz o Bogu na modlitwie?
  • Czy w niedziele i święta chętnie idziesz do kościoła na Mszę świętą?
  • Czy na Mszy świętej modlisz się i śpiewasz z wszystkimi?
  • Czy imię Boże, Jezusa Maryi, Józefa i innych Świętych wypowiadasz z szacunkiem?
  • Czy chodzisz chętnie na lekcje religii?
  • Czy nie wstydzisz się swojej wiary przed kolegami?
  • Czy potrafisz jej bronić, kiedy inni się z niej śmieją?
 • Wobec bliźnich
  • Czy starasz się zawsze być dla wszystkich dobry?
  • Czy codziennie modlisz się za rodziców i dziadków?
  • Czy starasz się o to, by swoim zachowaniem nie sprawiać im przykrości i kłopotów?
  • Czy przy różnych okazjach robisz im jakąś miłą niespodziankę?
  • Czy pozwalasz im odpoczywać po pracy?
  • Czy pomagasz im chętnie w obowiązkach domowych?
  • Czy zawsze dobrze o nich mówisz?
  • Czy jesteś dobry dla rodzeństwa?
  • Czy modlisz się za rodzeństwo?
  • Czy szanujesz swoich wychowawców, nauczycieli, wszystkich dorosłych i starszych?
  • Czy pozdrawiasz dorosłych i starszych na ulicy?
  • Czy pomagasz starszym sąsiadom, pani woźnej staruszkom na ulicy?
  • Czy się z nich nie wyśmiewasz i nie obrażasz ich?
  • Czy bijesz, przezywasz i dokuczasz rodzeństwu i kolegom?
  • Czy nie namawiałeś kogoś do zrobienia czegoś złego?
  • Czy komuś czegoś nie ukradłeś?
  • Czy oddałeś rzeczy pożyczone?
  • Czy kłamiesz?
  • Czy dotrzymujesz złożonych obietnic?
  • Czy stajesz w obronie słabszych?
  • Czy umiesz przyznać się do winy?
 • Wobec siebie
  • Czy dbając o swoje zdrowie ćwiczysz na lekcjach WF-u?
  • Czy umiesz się zachować na drodze i przy przechodzeniu przez jezdnię?
  • Czy nie szkodzisz sobie na zdrowiu poprzez palenie papierosów czy picie alkoholu?
  • Czy oglądasz filmy niedozwolone?
  • Czy nauka jest dla ciebie ważniejsza niż zabawa?
  • Czy często szukasz wymówek, żeby czegoś nie zrobić?
  • Czy jesteś uparty?
  • Czy szybko się złościsz?
  • Czy szanujesz rośliny i zwierzęta?

2/ Żal za grzechy

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem i zasmuciłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę byś był ze mnie zadowolony.
Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Nie chcę już robić niczego, co by Cię zasmucało i gniewało i nie chcę już więcej krzywdzić innych ludzi i siebie.

3/ Postanowienie poprawy

Panie Boże, pomóż mi być podobnym do Twojego Syna, Pana Jezusa, bo bardzo chciałbym  sprawiać Ci radość tak jak On i bardzo chciałbym być dobrym dla innych ludzi tak jak On. Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty, który mieszkasz we mnie, dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i nie brudził grzechami swojego serca, które jest Twoim mieszkaniem.

Podkreśl postanowienie poprawy.

 

4/ Spowiedź święta   (w konfesjonale mówimy szeptem)

Dz.  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

           K.    Na wieki wieków. Amen.

Dz.  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (Przeżegnaj się). Jestem uczniem-uczennicą klasy .....
         To jest moja pierwsza spowiedź św. (moja ostatnia spowiedź była przed ...)
         Z pokorą i żalem wyznaję swoje grzechy .............  (powiedz wszystkie grzechy, które pamiętasz)
         Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie bardzo żałuję i chcę się z nich poprawić, a  szczególnie z ......    
         
(powiedz ten grzech, który  podkreśliłeśTeraz słuchaj księdza i zapamiętaj pokutę!

           K.      ksiądz modli się za Ciebie i udzieli ci rozgrzeszenia:
                    Ja odpuszczam tobie grzechy w  Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Dz.  Amen. (przeżegnaj się!)

            K.      Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Dz.  Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.  (odchodzisz z konfesjonału)

 

5/ Zadośćuczynienie

Przez znak rozgrzeszenia Bóg udzielił ci przebaczenia grzechów. Przyjął cię jak swoje dziecko, które wraca z daleka. Jezus jest z tobą, możesz przyjąć Go pod postacią chleba. Duch Święty uświęcił cię na nowo jako swoją świątynię.

Po każdej spowiedzi podziękuj Jezusowi za to, że dla ciebie stał się człowiekiem, cierpiał za twoje grzechy i przywrócił ci życie Boże. Nie zapomnij, po odmówieniu modlitwy, którą wskazał ci kapłan na spowiedzi, zastanowić się, jak wynagrodzisz Bogu za swoje grzechy i jak naprawisz krzywdy wyrządzone bliźnim. Jest to część Sakramentu Pokuty, od której spełnienia Pan Jezus uzależnił swoje przebaczenie. Nazywamy ją zadośćuczynieniem Panu Bogu i bliźnim.

Modlitwa po spowiedzi

Dzięki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów. Ty wiesz, że pomimo moich upadków kocham Cię i chcę być z Tobą. Dziękuję Ci za łaskę sakramentalną, która mnie umacnia do walki z grzechem.

Zapamiętaj mnie (90 dni)