Fajer u św. Józefa

W sobotę 22 września odbył się w naszej parafii I Festyn Parafialny: Fajer u św. Józefa.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, darczyńcom, pomocnikom i wolontariuszom za pomoc w organizacji naszego pierwszego Festynu Parafialnego Fajeru u św. Józefa. Szczególne podziękowania dla p. Zofii Pogody za organizację festynu i dla Zespołu OMG za oprawę muzyczną. Dziękujemy wszystkim, którzy upiekli ciasto, ofiarowali fanty i pomagali przy wszystkich atrakcjach festynowych. Dochód z festynu przeznaczony będzie na wsparcie procesu beatyfikacyjnego naszej parafianki s. Dulcissimy Heleny Hoffmann

Zapamiętaj mnie (90 dni)