Skupienie Legionu Maryi

Dzień skupienia Legionu Maryi

 

14 kwietnia w kościele parafialnym w Piaśnikach spotkały się wszystkie prezydia Legionu Maryi kurii Świętochłowice.

Na dorocznym acies wszyscy legioniści odnowili swoje przyrzeczenie wierności w służbie Maryi i modlili się o rozszerzenie Legionu w całym dekanacie. Na spotkanie przybyli także auxyliatorzy i adiutorzy Legionu, wspierający działalność legionistów modlitwą.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w pracę Legionu Maryi dla pożytku swoich parafii i całego Kościoła.

Więcej informacji o Legionie Maryi można znaleźć na stronie: http://www.legionmaryi.pl/

Zapamiętaj mnie (90 dni)