Kolęda 2022/23

Kolęda

w rodzinach

od 16:30

ULICA

Ilość

rodzin

Niedzielne kolędowanie

w kościele

27.12.2022

Brzozowa

Lipowa 3-48

17

26.12.2022   16:30

28.12.2022

Bukowa

13

26.12.2022   16:30

29.12.2022

Jaworowa

Lipowa 69 Akacjowa, Topolowa

Klonowa

Kasztanowa

13

26.12.2022   16:30

30.12.2022

Cmentarna

D. Hoffmann

Polaka 10,14,18,28

16

26.12.2022   16:30

2.01.2023

Katowicka

Ogrodowa

19

1.01.2023    16:30

3.01.2023

Konstytucji 1997

17

1.01.2023    16:30

4.01.2023

Polaka 3,5,9,37,38

Żołnierska

17

1.01.2023    16:30

5.01.2023

Nowa 7,10,11,14,24

Wyszyńskiego

Woj.Pol. 8,9

17

1.01.2023    16:30

7.01.2023

Wierzbowa

17

1.01.2023    16:30

8.01.2023

Wiśniowa 2-10

15

8.01.2028    16:30

8.01.2023

Wiśniowa 33,41,90,350-374

Śląska 38,46

10

8.01.2023    16:30

9.01.2023

Krzywa

Grunwaldzka

Nowa 15,23

Wiśniowa 11,14,15,16,19,26

18

8.01.2023    16:30

10.01.2023

Drzymały

Wojska Pol. 55,76,78

14

8.01.2023    16:30

11.01.2023

Hajduki

17

8.01.2023    16:30

12.01.2023

Śląska

18 + 18

8.01.2023    16:30

13.01.2023

Woj.Pol. 23-43

19

8.01.2023    16:30

14.01.2023

Dodatkowa

 

Od   14:00

Zapamiętaj mnie (90 dni)