Sakramenty Święte

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Msza św. z udzielaniem sakramentu chrztu św. sprawowana jest w III. niedzielę miesiąca o godz. 16.30.  

(W roku 2018: 21.01. - 18.02. – 18.03 -  15.04 – 20.05 – 17.06. – 15.07. – 19.08.– 16.09 – 21.10. – 18.11. – 16.12.)

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ROCZNEGO DZIECKA

Msza św. z błogosławieństwem rocznego dziecka sprawowana jest w IV. niedzielę miesiąca o godz. 16.30 – zgłoszenia w Kancelarii.

 (W roku 2018: 28.01. - 25.02. – 25.03 - 22.04 – 27.05 – 24.06. – 22.07. – 26.08.– 23.09 – 28.10. – 25.11. – 30.12.)

 

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
w terminie ustalonym przez księdza arcybiskupa

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładkach: Msze Święte

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
okazja do spowiedzi świętej w niedzielę przed przed każdą mszą św.

w tygodniu pół godziny przed każdą Mszą św. 

w 1-szą sobotę miesiąca od 17.00 

spowiedź św. dla dzieci: w czwartek od godz. 15.30

spowiedź św. dla młodzieży: w piątek od godz. 17.30

 


SAKRAMENT CHORYCH

 Chorych odwiedzamy w ich domach w 2-gą sobotę miesiąca od 9.00

O sakrament chorych można poprosić kapłana w każdej chwili

 

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

środa: 7.00 - 8.00

piątek: 17.30 - 18.00

sobota: 17.30 - 18.00

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

  1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
  2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
  3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie go w wierze.
  4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.
  5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
  7. Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.
  8. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się zawsze w czwartek przed niedzielą chrztu o 18.00 w salkach.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)