Intencje na bieżący tydzień

 

Niedziela 24.01.2021              III Niedziela Zwykła – niedziela słowa Bożego

07.30   Za parafian

09.30   Za † matkę Renatę Labus w 30-ty dzień po śmierci

11.00   Za † ojca Fryderyka Bütner w 30-ty dzień po śmierci
12.30  
Dz. Bł. w int. Michała Rutkowskiego z okazji 18-tej. rocz. urodzin z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dalsze lata dla Solenizanta i całej Rodziny

16.30   Dz. Bł. w int. dzieci, które obchodzą 1-szą rocz. otrzymania sakramentu Chrztu św.

 

Poniedziałek 25.01.2021   Święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła

08.00   Za † męża Henryka Kompała, †† rodziców, teściów i brata Erwina

18.00  Za † teścia Franciszka Nowakowskiego

 

Wtorek 26.01.2021              Wsp. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

08.00  Za † męża, ojca i dziadka Andrzeja Lukosz w 5-tą rocz. śmierci
18.00  Za † Zygmunta Dembecki na pam. urodzin i w rocz. śmierci

 

Środa 27.01.2021                 

08.00  Za † Danię Kaźmierczak – ofiar. od Wspólnoty Mieszkaniowej Kalinka
18.00   Za † męża Józefa Jeziorskiego na pam. urodzin – ofiar. od Żony z Rodziną

 

Czwartek 28.01.2021               Wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK

08.00   Za †† lokatorów ze Wspólnoty Mieszkaniowej Kalinka
18.00   Za † ojca Zygmunta Klose w 5-tą rocz. śmierci

 

Piątek 29.01.2021   

08.00   Za zmarłych zalecanych z naszych rodzin
18.00   Za † Franciszka Starzyńskiego oraz jego † żonę Wandę – ofiar. od sąsiadów z ul. Śląskiej 3

 

Sobota 30.01.2021               

08.00   Dz. Bł. w int. Ireny, Krystyny, Oliwii z okazji urodzin z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata dla obu Solenizantek i ich Rodzin

18.00   Dz. Bł. w int. Syna Dawida z okazji urodzin z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata dla Solenizanta i całej Rodziny

 

Niedziela 31.01.2021          IV Niedziela Zwykła

07.30   Za † męża i ojca Reinholda Sitek w rocz. śmierci i na pam. urodzin

09.30   Za Parafian

11.00   Za † Stanisława Kocur w 30-ty dzień po śmierci
12.30  
Dz. Bł. w int. O. Franciszka i Misji

16.30   Za †† dziadków Agnieszkę i Alojzego Matan oraz Helenę i Eugeniusza Świątek

Zapamiętaj mnie (90 dni)