Wydarzenia

 

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGONiedziela Słowa Bożego
„Biblia nie służy do nauki. Biblia służy do życia”. Lawrence O. Richards

Chciałbyś wiedzieć, co Bóg naprawdę o tobie myśli? A co ty powinieneś myśleć o Nim? Możesz się tego dowiedzieć... z Biblii!

Biblia to osobista wiadomość od Tego, który stworzył wszechświat. To żywe Słowo Boże, który czyni o wiele więcej niż tylko przykuwa twoją uwagę. Ono do ciebie przemawia. Gwarantuję ci, że wersety, które przeczytasz dziś, jutro wykorzystasz, by stawić czoła twoim problemom.

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”

Niedziela Słowa Bożego, która zgodnie z wolą Papieża Franciszka przypada w każdym roku na trzecią niedzielę okresu zwykłego, przypomina wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią: „Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”     
/Z Noty o Niedzieli Słowa Bożego kard. Roberta Saraha/

W naszej parafii na Zgodzie można się bardziej zaprzyjaźnić z Biblią w grupach:
1/ Krąg Biblijny - gdzie wspólnie czytamy i rozważamy słowo Boże; (spotkania w środy po mszy św. wieczornej)
2/ Modlitwa słowem Bożym - gdzie rozważamy i modlimy się słowem na najbliższą niedzielę; (spotkania w czwartki po mszy św. wieczornej)
3/ można też zostać Lektorem słowa Bożego - czytając Pismo św. w czasie liturgii.

Serdecznie zapraszamy!

 
Zapamiętaj mnie (90 dni)