Wydarzenia

 

Nowy biskup pomocniczy dla archidiecezji katowickiej

Komunikat w związku z nominacją ks. dra Grzegorza Olszowskiego
na biskupa pomocniczego Archidiecezji Katowickiej.

 

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
Kościół katowicki ma powód do radości, ponieważ Ojciec Święty Franciszek mianował księdza proboszcza Grzegorza Olszowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Serdecznie dziękujemy Papieżowi za zrozumienie i wskazanie kolejnego biskupa pomocniczego, który będzie mnie wspierał w podejmowaniu licznych posług pasterskich i w sprawach związanych z administrowaniem archidiecezją katowicką. Biskup Nominat urodził się 15 lutego 1967 r. w Mikołowie w sakramentalnym małżeństwie Kazimierza Olszowskiego i Róży zd. Pawletko. Po maturze przez dwa lata studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, potem wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 13 maja 1995 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przez posługę arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia. W latach 1995-1999 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi Śl. w Rybniku, moderatorem rejonowym Ruchu „Światło-Życie” i duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie oraz katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku.
W latach 2007 - 2012 pełnił urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Katowicach, a następnie został wikariuszem generalnym i moderatorem Kurii Metropolitalnej.
W roku 2014 otrzymał nominację na proboszcza parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Rybniku. Od niedawna pełni także funkcję dziekana dekanatu Rybnik.
Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie w katedrze Chrystusa Króla w uroczystość NMP Piekarskiej – głównej patronki archidiecezji – tj. 12 września 2018 r. Już dziś zapraszam na tę szczególną̨ celebrację wiernych świeckich, osoby konsekrowane i duchowieństwo, a zwłaszcza wiernych z parafii pochodzenia oraz ze wszystkich środowisk dotychczasowego posługiwania Biskupa Nominata.

 

Siostry i Bracia! Drodzy Diecezjanie!
Proszę̨ Was o modlitwę̨ w intencji Biskupa Nominata, aby napełniony Duchem Świętym owocnie budował wspólnotę naszego Kościoła. Jego przyszłą posługę̨ zawierzamy opiece Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Wszystkich pozdrawiam i błogosławię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


WAKACYJNE REKOLEKCJE PARAFIALNE W KOKOSZYCACH

Parafia św. Józefa na Zgodzie zaprasza wszystkich chętnych

na 4-dniowy pobyt rekolekcyjny w pałacyku w Kokoszycach k. Wodzisławia Śl.

Pałac  kokoszycki z przyległym parkiem pełni dziś rolę domu rekolekcyjnego.

Rekolekcje odbędą się w dn. 9-12 lipca. Cena pobytu 220 zł z dojazdem autokarem.

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Janusz Wilk – rekolekcjonista diecezjalny.

 

Zapisy przyjmuje kancelaria parafialna pod nr tel. 32 245 39 39.


DZIEŃ OJCA - wieczór uwielbienia sobota 23 czerwca godz. 19:00

W sobotę 23 czerwca obchodzić będziemy DZIEŃ OJCA !

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO DZIĘKCZYNIENIA ZE DAR OJCA

ORAZ DO UWIELBIENIA BOGA - NASZEGO OJCA W NIEBIE !

 

O GODZ. 19:00 ZAPRASZAMY DO KOśCIUOŁA NA WIECZóR UWIELBIENIA MODLITWĄ I ŚPIEWEM

 

 

 


MSZA ŚW. O UZDROWIENIE - piątek 22. czerwca, godz. 18:00

W piątek 22 czerwca zapraszamy na mszę św. z modlitwą o uzdrowienie,

którą poprowadzi ks. Przemysław Sawa i Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody z Bielska-Białej

- nasi misjonarze.

 

Początek o godz. 18:00


PRYMICJE O. SALOMONA DUPLICKIEGO

Serdecznie zapraszamy na mszę św. prymicyjną o. neoprezbitera Salomona Duplickiego OFM,

którą odprawi w niedzielę 10 czerca o godzinie 12:30

W poniedziałek o godz. 18:00 odprawi mszę św. dla wszystkich członków grup parafialnych.

W niedzielę 17 czerwca po wszystkich mszach św.

będzie udzielał parafianom błogosławieństwa prymicyjnego.

 

Zapraszamy w imieniu o. neoprezbitera Salomona!

 

O. Salomonowi życzymy wielu łask Bożych na drodze kapłańskiej służby

dokądkolwiek Pan go pośle.

Szczęść Boże!


Uroczystość Bożego Ciała

 

Serdecznie zapraszamy na procesję Bożego Ciała

w czwartek 31.05.2018 o g. 8:00

 

Przejdziemy od kościoła ulicami: Wyszyńskiego, Nową, Plebiscytową, Hajduki, Wojska Polskiego do kościoła.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i śpiewu w towarzystwie orkiestry.

 

 

Przez cały tydzień po mszach wieczornych będzie procesja Eucharystyczna wokół kościoła

Serdecznie zapraszamy


Nabożeństwo majowe u s. Dulcissimy

 

Zapraszamy we wtorek 29 maja na nabożeństwo majowe na Zgodę, przy domu rodzinnym s. Dulcissimy. Początek nabożeństwa o godz. 19:00

 


APEL O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO
O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH


Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
1. Obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. Modlimy się szczególnie intensywnie za powołanych do służby Ewangelii oraz o nowe powołania do służby Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele.
Apeluję do wszystkich diecezjan, aby w tym dniu wsparli modlitwą swoich duszpasterzy, posługujących w parafiach ich terytorialnej przynależności.
Apeluję do młodzieży o modlitwę za księży katechetów, aby wytrwali w powołaniu i dawali przykład życia Ewangelią.
2. Papież Benedykt XVI w Liście do Katolików Chińskich ogłosił Dzień
Modlitw za Kościół w Chinach, wyznaczając go na dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych (24.05), czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan koło Szanghaju.
My katolicy w Polsce – Ojczyźnie solidarności – mamy szczególny obowiązek modlenia się za Kościół w Chinach; tamtejsi wierni, duchowieństwo, w tym biskupi, mają prawo do naszej modlitwy i bardzo potrzebują modlitewnego wsparcia.
Modlitwa może dla nich wyprosić radość i moc, by mogli w pełnej wolności głosić i dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, Jedynym Odkupicielu Człowieka.
Weźmy sobie do serca przypomniany przez papieża Benedykta XVI obowiązek modlitwy za Kościół w Chinach, pamiętając, że tamtejsi wierni naszej modlitwy bardzo potrzebują. Oby katolicy należący do narodu chińskiego, który zadziwia świat rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym, mogli się cieszyć pełną wolnością wyznawania wiary i pełną łącznością ze Stolicą Apostolską.
Panno Mario, Wspomożenie Wiernych, Matko Boża z Sheshan, módl się za nami.
Wszystkim, podejmującym dzieło modlitwy, postu i umartwienia za Kościół w Chinach, z serca błogosławię
+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI


ODPUST PARAFIALNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZ ODPUST PARAFIALNY

KU CZCI śW. JóZEFA ROBOTNIKA, WE WTOREK 1 MAJA.

SUMA ODPUSTOWA ODPRAWIONA BĘDZIE O  10:00

 

O 16.00 ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE NIESZPORY ODPUSTOWE.


PLAN MISJI ŚW. 21.04-29.04.2018

Serdeczne 'Bóg zapłać' misjonarzom, ks. dr Przemysławowi Sawie

oraz jego współpracowinikom w dziele misji parafialnych w naszej parafii!

Misje dobiegły końca, ziarno zostało zasiane, a teraz jest czas na wzrost.

 

Dopomóż dobry Jezu, aby nie został zmarnowany trud naszych misjonarzy

i aby duchowy zasiew wydał plon w postaci bliższej relacji z Tobą!

Bogu dzięki za ten wspaniały czas Misji!!!

 

PLAN MISJI ŚW.


Sobota  21.04.2018

18:00   Msza święta na rozpoczęcie misji

 

Niedziela  22.04.

BOŻA MIŁOŚĆ

  6:30   Msza święta  z nauczaniem

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

  9:30   Msza święta  z nauczaniem

11:00   Msza święta  z nauczaniem

12:30   Msza święta  z nauczaniem

16:30   Msza święta  z nauczaniem

    Wyjście ewangelizacyjne

(ulicami parafii)

 

Poniedziałek   23.04.

GRZECH

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

18:00   Msza święta  z nauczaniem

19:15   Spotkanie dla mężczyzn

 

Wtorek   24.04.

ZBAWIENIE

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

18:00   Msza święta  z nauczaniem

19:15   Spotkanie dla kobiet

 

Środa   25.04.

JEZUS PANEM. CHRZEST ŚW.

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

18:00   Msza święta  z nauczaniem

   Droga Światła (ulicami parafii)

           

Czwartek   26.04.

DUCH ŚWIĘTY

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

16:00   Spowiedź św. dla dzieci

16:30   Msza święta  dla dzieci

18:00   Msza święta  z nauczaniem

Spotkanie: 100 pytań do misjonarza

19:30   Spotkanie dla młodzieży

 

Piątek   27.04.

CEL ŻYCIA - WIECZNOŚĆ

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

18:00   Msza święta  z nauczaniem

            Modlitwa o uzdrowienie

 

Sobota   28.04.

KOŚCIÓŁ

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

10:00   Msza święta  dla chorych i starszych

18:00   Msza święta  z nauczaniem

Wieczór uwielbienia – koncert

           

Niedziela   29.04.

CODZIENNOŚĆ

  6:30   Msza święta  z nauczaniem

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

  9:30   Msza święta  z nauczaniem

11:00   Msza święta  z nauczaniem

12:30   Msza święta  z nauczaniem

15:30   Nieszpory i Poświęcenie krzyża

16:30   Msza święta  z nauczaniem

 

OKAZJA DO SPOWIEDZI

Poniedziałek-sobota: rano pół godziny przed mszą, popołudniu:. 17:00-18:00

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Poniedziałek-sobota: godz. 17:00-18:00

 

DYŻUR MISJONARZA MIŁOSIERDZIA (spowiedź, rozmowa)

Poniedziałek-sobota: godz. 17:00-17:45

 

                              

 

                                               Bielsko-Biała, 5 kwietnia 2018

 

BYĆ NAPEŁNIONYM DUCHEM ŚWIĘTYM!

 

Pozdrawiam Was serdecznie w imieniu Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody. Będę razem z przedstawicielami tej Wspólnoty, na zaproszenie Księdza Proboszcza, prowadził Misje Ewangelizacyjne w Waszej parafii w dniach 21-29 kwietnia 2018 roku.

 

Chcemy zgłębić temat Być napełnionym Duchem Świętym. Najpierw jednak potrzebujemy doświadczyć mocy Ewangelii i spotkać na nowo Jezusa, który jest z nami i zbawia nas. Pragniemy zaświadczyć o Bogu, który kocha, uzdrawia i zmienia życie. Już teraz zachęcamy do poświęcenia tych szczególnych dni dla siebie i Jezusa – jedynego Zbawiciela, który żyje, działa i pragnie dotykać serca każdego człowieka. Wierzymy, że Pan przygotował na ten czas wiele swoich darów.

 

Misje prowadzić będzie zespół osób. Kapłan wygłaszać będzie tematy na mszach świętych, a osoby świeckie uzupełniać będą przede wszystkim świadectwem, ale też innymi aktywnościami. Jest to więc wspólne działanie i dzielenie się Ewangelią, zgodnie z sugestiami papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. W programie znajdują się: msze święte, ciekawe tematy każdego dnia, spotkania stanowe, okazja do modlitwy i rozmowy.

 

To zaproszenie jest skierowane do praktykujących i niepraktykujących, do wierzących i niewierzących, do zaangażowanych w życie Kościoła i do tych, którzy mają problem z Kościołem, parafią, religią. Każdy jest zaproszony i oczekiwany. Pan Bóg jest dla wszystkich, zdrowych i chorych, pobożnych i dotąd mało religijnych. Jezus jest dla Ciebie. Przyjdź, zobacz, pobądź z nami.

 

Proszę Was o modlitwę za misje. Zapraszajcie też do udziału Waszych sąsiadów, przyjaciół. Mówcie o rekolekcjach, byśmy w licznym gronie przeżyli czas nawrócenia i doświadczenia Boga, który żyje i zmienia nasze życie.

 

Nasza kilkusetosobowa Wspólnota, obecna na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, archidiecezji katowickiej, w Wielkiej Brytanii (Manchester) oraz w Irlandii, podejmująca liczne dzieła ewangelizacyjne i formacyjne w różnych miejscach w Polsce i innych krajach Europy należy do rodziny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, której założycielem jest świecki ewangelizator dr José H. Prado Flores z Meksyku. Zadaniem Szkoły jest głoszenie żywego Jezusa i dzielenie się doświadczeniem życia z Nim. Wiemy, że w głoszeniu Dobrej Nowiny niezbędna jest moc Ducha Świętego, dlatego też staramy się być otwarci na Jego działanie, na Jego dary i owoce, których doświadczamy każdego dnia. W ramach posługi organizujemy rekolekcje i misje w parafiach oraz różnego rodzaju kursy ewangelizacyjne i formacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Animujemy również o msze święte z modlitwą o uzdrowienie, wieczory uwielbienia, szkoły wiary itd.

 

Niech Bóg obficie błogosławi Wam każdego dnia!

    ks. dr Przemysław Sawa

            Dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody


Zapamiętaj mnie (90 dni)