Wydarzenia

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 7-14 października 2023

pielgrzymka do Izraela - ziemia Boga

7-14 października br.

Lista uczestników jest już zamknięta.

Szczegółowe informacje pod nr 579 600 380

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w piątek 8 września o 19:00

do kościoła na Zgodzie.

 


IV Festyn Parafialny 'Fajer u św. św. Józefa'


Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!


OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY


Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.


Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.


To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela
dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.


Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.


Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.


Warszawa, 9 marca 2023 roku
✠ Stanisław Gądecki


Rekolekcje indywidualne na Wielki Post

Zachęcamy wszystkich do przeżycia indywidualnie rekolekcji wielkopostnych!

Poniżej przedstawiamy propozycję rekolekcji 33-dniowych.

Są to materiały dostępne w internecie, które pomogą wypełnić czas Wielkopostny słowem Bożym, rozważaniem i modlitwą.

Codziennie potrzeba zaledwie kwadransa, aby spotkać się z Bogiem.

Można wybrać sobie temat rekolekcji i uczynić czas Wielkego Postu, czasem owocowania i wzrostu duchowego!

Zapraszamy!

 


Pomagamy Ukrainie


Kolęda 2022/23

Harmonogram odwiedzin kolędowych w rodzinach, które się zgłosiły

oraz spotkań kolędowych w kościele.

Można się zgłosić do kolędy domowej w dodatkowym terminie 14 stycznia

Zapisy w kancelarii parafialnej.

 

Kolęda

w rodzinach

od 16:30

ULICA

Ilość

rodzin

Niedzielne kolędowanie

w kościele

27.12.2022

Brzozowa

Lipowa 3-48

17

26.12.2022   16:30

28.12.2022

Bukowa

13

26.12.2022   16:30

29.12.2022

Jaworowa

Lipowa 69 Akacjowa, Topolowa

Klonowa

Kasztanowa

13

26.12.2022   16:30

30.12.2022

Cmentarna

D. Hoffmann

Polaka 10,14,18,28

16

26.12.2022   16:30

2.01.2023

Katowicka

Ogrodowa

19

1.01.2023    16:30

3.01.2023

Konstytucji 1997

17

1.01.2023    16:30

4.01.2023

Polaka 3,5,9,37,38

Żołnierska

17

1.01.2023    16:30

5.01.2023

Nowa 7,10,11,14,24

Wyszyńskiego

Woj.Pol. 8,9

17

1.01.2023    16:30

7.01.2023

Wierzbowa

17

1.01.2023    16:30

8.01.2023

Wiśniowa 2-10

15

8.01.2028    16:30

8.01.2023

Wiśniowa 33,41,90,350-376

Śląska 38,46

10

8.01.2023    16:30

9.01.2023

Krzywa

Grunwaldzka

Nowa 15,23

Wiśniowa 11,14,15,16,19,26

18

8.01.2023    16:30

10.01.2023

Drzymały

Wojska Pol. 55,76,78

14

8.01.2023    16:30

11.01.2023

Hajduki

17

8.01.2023    16:30

12.01.2023

Śląska

18 + 18

8.01.2023    16:30

13.01.2023

Woj.Pol. 23-43

19

8.01.2023    16:30

14.01.2023

Dodatkowa

 

Od   14:00

 


Wieczór uwielbienia - sobota 22.10.2022

SERDECZNIE ZABRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA

ŚWIĘTOCHŁOWICKI WIECZÓR UWIELBIENIA

W NASZYM KOŚCIELE PARAFIALNYM

w sobotę  22.10.2022

g. 18:00


I po Fajerze!

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w III Fajerze u św. Józefa!

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie festynu!

Dziękujemy również wszystkim gościom festynowym: Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Młodzieży salezjańskiej, motocyklistom, p.organiście, wykonawcom: Klaudii i Kasi Chwołkom, Marianowi Brzozie /fletnia pana/, górniczej orkiestrze dętej z Halemby, 'Zgodnej scholi' dziecięcej i innym.

Dziękujemy wszystkim sponsorom: firmom Bronex, Mysław, Gryfno Piekarnia, Smakosz, Remar, U Małgorzatki, 4 Pory roku, Avon, oraz przedstawicielom PKO BP i p. Bartoszowi Karczowi.
Dziękujemy współorganizatorom: Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, młodzieży salezjańskiej, OSiR Skałka, CKŚ w Świętochłowicach, DPS Złota Jesień, MDK w Świętochłowicach oraz MPUK Świętochłowice.

 

Jest czas zabawy i jest czas modlitwy a także wytężonej pracy. Zapraszamy do udziału we wszystkich grupach formacyjnych parafii oraz w nowym projekcie 'Kato-Strefa', który odbywać się będzie w naszym Domu Parafialnym we wszystkie piątki wieczorem.

 

 

   

 

   

 

   

 

   


FESTYN PARAFIALNY 'FAJER U ŚW. JÓZEFA' 17.09.2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA FESTYN PARAFIALNY

17 WRZEŚNIA OD 13.00-18.00


Zapamiętaj mnie (90 dni)