WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH - ZGODZIE

Wydarzenia

 

Komunikat ks. Arcybiskupa w związku z koronacją obrazu Matki Bożej Mikołowskiej

Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z koronacją obrazu
Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia w bazylice św. Wojciecha w Mikołowie

 

Drodzy Diecezjanie!
Już w czerwcu bieżącego roku w kościołach naszej archidiecezji wybrzmiało zaproszenie na uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Mikołowskiej, Matki Miłosierdzia, która odbędzie się w niedzielę 5 sierpnia w tamtejszej bazylice św. Wojciecha. Głównym jej punktem będzie Eucharystia o godzinie 10.30, połączona z obrzędem koronacji.
Uroczystość ta, mająca swoje historyczne i duszpasterskie uzasadnienie, jest ważna nie tylko dla mikołowskiej parafii, ale i dla całej Archidiecezji Katowickiej. Dlatego ponownie zapraszam duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do udziału w tym święcie wdzięczności wobec Maryi, naszej Matki i Królowej i Jej Syna, Jedynego Odkupiciela Człowieka. Zapraszam zwłaszcza rodziny i wszystkich wiernych z parafii dekanatu mikołowskiego oraz dekanatów ościennych do udziału w tym pełnym treści geście nałożenia koron na wizerunek Jezusa i Maryi w mikołowskim obrazie. Zapraszam również osoby tworzące Róże Żywego Różańca, Wspólnoty Dzieci Maryi, grupy i stowarzyszenia żyjące Maryjną duchowością oraz wszystkich czcicieli Matki Najświętszej. Niech udział w koronacji będzie znakiem Jej królowania w naszych sercach, we wspólnotach rodzinnych i parafialnych. Wszystkim diecezjanom zgromadzonym na świętowaniu Dnia Pańskiego z radością błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI


         Program uroczystości przedstawia się następująco:
                Sobota 4 sierpnia br.
15.00 – I Nieszpory Maryjne w bazylice św. Wojciecha.
                Niedziela 5 sierpnia br.
10.20 – procesja ze starego kościoła Matki Bożej Śnieżnej do bazyliki
10.30 – EUCHARYSTIA z obrzędem koronacji
15.00 – II Nieszpory Maryjne w bazylice św. Wojciecha;
 godz. 19.00 – Uroczysty koncert Orkiestry Filharmonii Śląskiej

 


Nowy biskup pomocniczy dla archidiecezji katowickiej

Komunikat w związku z nominacją ks. dra Grzegorza Olszowskiego
na biskupa pomocniczego Archidiecezji Katowickiej.

 

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
Kościół katowicki ma powód do radości, ponieważ Ojciec Święty Franciszek mianował księdza proboszcza Grzegorza Olszowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Serdecznie dziękujemy Papieżowi za zrozumienie i wskazanie kolejnego biskupa pomocniczego, który będzie mnie wspierał w podejmowaniu licznych posług pasterskich i w sprawach związanych z administrowaniem archidiecezją katowicką. Biskup Nominat urodził się 15 lutego 1967 r. w Mikołowie w sakramentalnym małżeństwie Kazimierza Olszowskiego i Róży zd. Pawletko. Po maturze przez dwa lata studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, potem wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął 13 maja 1995 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przez posługę arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia. W latach 1995-1999 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi Śl. w Rybniku, moderatorem rejonowym Ruchu „Światło-Życie” i duszpasterzem służby liturgicznej w dekanacie oraz katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku.
W latach 2007 - 2012 pełnił urząd kanclerza Kurii Metropolitalnej w Katowicach, a następnie został wikariuszem generalnym i moderatorem Kurii Metropolitalnej.
W roku 2014 otrzymał nominację na proboszcza parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Rybniku. Od niedawna pełni także funkcję dziekana dekanatu Rybnik.
Biskup Nominat przyjmie święcenia biskupie w katedrze Chrystusa Króla w uroczystość NMP Piekarskiej – głównej patronki archidiecezji – tj. 12 września 2018 r. Już dziś zapraszam na tę szczególną̨ celebrację wiernych świeckich, osoby konsekrowane i duchowieństwo, a zwłaszcza wiernych z parafii pochodzenia oraz ze wszystkich środowisk dotychczasowego posługiwania Biskupa Nominata.

 

Siostry i Bracia! Drodzy Diecezjanie!
Proszę̨ Was o modlitwę̨ w intencji Biskupa Nominata, aby napełniony Duchem Świętym owocnie budował wspólnotę naszego Kościoła. Jego przyszłą posługę̨ zawierzamy opiece Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Wszystkich pozdrawiam i błogosławię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

 

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


WAKACYJNE REKOLEKCJE PARAFIALNE W KOKOSZYCACH

Parafia św. Józefa na Zgodzie zaprasza wszystkich chętnych

na 4-dniowy pobyt rekolekcyjny w pałacyku w Kokoszycach k. Wodzisławia Śl.

Pałac  kokoszycki z przyległym parkiem pełni dziś rolę domu rekolekcyjnego.

Rekolekcje odbędą się w dn. 9-12 lipca. Cena pobytu 220 zł z dojazdem autokarem.

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Janusz Wilk – rekolekcjonista diecezjalny.

 

Zapisy przyjmuje kancelaria parafialna pod nr tel. 32 245 39 39.


DZIEŃ OJCA - wieczór uwielbienia sobota 23 czerwca godz. 19:00

W sobotę 23 czerwca obchodzić będziemy DZIEŃ OJCA !

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO DZIĘKCZYNIENIA ZE DAR OJCA

ORAZ DO UWIELBIENIA BOGA - NASZEGO OJCA W NIEBIE !

 

O GODZ. 19:00 ZAPRASZAMY DO KOśCIUOŁA NA WIECZóR UWIELBIENIA MODLITWĄ I ŚPIEWEM

 

 

 


MSZA ŚW. O UZDROWIENIE - piątek 22. czerwca, godz. 18:00

W piątek 22 czerwca zapraszamy na mszę św. z modlitwą o uzdrowienie,

którą poprowadzi ks. Przemysław Sawa i Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody z Bielska-Białej

- nasi misjonarze.

 

Początek o godz. 18:00


PRYMICJE O. SALOMONA DUPLICKIEGO

Serdecznie zapraszamy na mszę św. prymicyjną o. neoprezbitera Salomona Duplickiego OFM,

którą odprawi w niedzielę 10 czerca o godzinie 12:30

W poniedziałek o godz. 18:00 odprawi mszę św. dla wszystkich członków grup parafialnych.

W niedzielę 17 czerwca po wszystkich mszach św.

będzie udzielał parafianom błogosławieństwa prymicyjnego.

 

Zapraszamy w imieniu o. neoprezbitera Salomona!

 

O. Salomonowi życzymy wielu łask Bożych na drodze kapłańskiej służby

dokądkolwiek Pan go pośle.

Szczęść Boże!


Uroczystość Bożego Ciała

 

Serdecznie zapraszamy na procesję Bożego Ciała

w czwartek 31.05.2018 o g. 8:00

 

Przejdziemy od kościoła ulicami: Wyszyńskiego, Nową, Plebiscytową, Hajduki, Wojska Polskiego do kościoła.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i śpiewu w towarzystwie orkiestry.

 

 

Przez cały tydzień po mszach wieczornych będzie procesja Eucharystyczna wokół kościoła

Serdecznie zapraszamy


Nabożeństwo majowe u s. Dulcissimy

 

Zapraszamy we wtorek 29 maja na nabożeństwo majowe na Zgodę, przy domu rodzinnym s. Dulcissimy. Początek nabożeństwa o godz. 19:00

 


APEL O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO
O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH


Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
1. Obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. Modlimy się szczególnie intensywnie za powołanych do służby Ewangelii oraz o nowe powołania do służby Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele.
Apeluję do wszystkich diecezjan, aby w tym dniu wsparli modlitwą swoich duszpasterzy, posługujących w parafiach ich terytorialnej przynależności.
Apeluję do młodzieży o modlitwę za księży katechetów, aby wytrwali w powołaniu i dawali przykład życia Ewangelią.
2. Papież Benedykt XVI w Liście do Katolików Chińskich ogłosił Dzień
Modlitw za Kościół w Chinach, wyznaczając go na dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych (24.05), czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan koło Szanghaju.
My katolicy w Polsce – Ojczyźnie solidarności – mamy szczególny obowiązek modlenia się za Kościół w Chinach; tamtejsi wierni, duchowieństwo, w tym biskupi, mają prawo do naszej modlitwy i bardzo potrzebują modlitewnego wsparcia.
Modlitwa może dla nich wyprosić radość i moc, by mogli w pełnej wolności głosić i dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, Jedynym Odkupicielu Człowieka.
Weźmy sobie do serca przypomniany przez papieża Benedykta XVI obowiązek modlitwy za Kościół w Chinach, pamiętając, że tamtejsi wierni naszej modlitwy bardzo potrzebują. Oby katolicy należący do narodu chińskiego, który zadziwia świat rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym, mogli się cieszyć pełną wolnością wyznawania wiary i pełną łącznością ze Stolicą Apostolską.
Panno Mario, Wspomożenie Wiernych, Matko Boża z Sheshan, módl się za nami.
Wszystkim, podejmującym dzieło modlitwy, postu i umartwienia za Kościół w Chinach, z serca błogosławię
+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI


ODPUST PARAFIALNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZ ODPUST PARAFIALNY

KU CZCI śW. JóZEFA ROBOTNIKA, WE WTOREK 1 MAJA.

SUMA ODPUSTOWA ODPRAWIONA BĘDZIE O  10:00

 

O 16.00 ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE NIESZPORY ODPUSTOWE.


Zapamiętaj mnie (90 dni)