WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH - ZGODZIE

Wydarzenia

 

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY DO KATEDRY NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ
DO KATEDRY CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

Droga Młodzieży!
Przed nami Niedziela Palmowa, kolejny Światowy Dzień Młodzieży, świętowany w katedrach na całym świecie.
Z tej okazji serdecznie zapraszam Młodych w niedzielę 25 marca br. na godz. 14.00, do katedry w Katowicach.
Drodzy Młodzi!
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30) – te słowa papież Franciszek uczynił myślą przewodnią swojego orędzia na 33. Światowy Dzień Młodzieży. Wypowiada je archanioł Gabriel do Maryi, której życie zmienia się zupełnie pod wpływem łaski Boga. Nasze życie także jest przemienione, gdy przeżywamy je z Chrystusem i we wspólnocie Kościoła. Tę wspólnotę Kościoła młodych, będziemy budować szczególnie w czasie zbliżającej się Niedzieli Palmowej. W łączności z młodymi z całego świata chcemy dołączyć do tłumów wołających kiedyś w Jerozolimie na cześć Jezusa: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.
W tym świętowaniu naszymi przewodnikami będą Maryja, która pokazuje jak bez lęku iść za Bożą wolą oraz św. Stanisław Kostka, patron młodych, wzór wytrwałości w realizowaniu powołania.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
To dzisiejsze zaproszenie kieruję szczególnie do tych, którzy w tym roku przyjmują sakrament bierzmowania, do wspólnot młodzieżowych oraz wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w dzieło Światowych Dni Młodzieży. Proszę, żebyście dostępnymi wam środkami przekazali to zaproszenie swoim rówieśnikom, by razem z nami tworzyli wspólnotę modlitwy pięknego młodego Kościoła.
Na drogę waszego pielgrzymowania do katowickiej katedry udzielam Wam błogosławieństwa

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI


Akcja dla dzieci z Aleppo

 

ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ „ŚLĄSKIE – DZIECIOM Z ALEPPO”

Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Zakończył się okres Bożego Narodzenia. W tym czasie adorowaliśmy Boże Dziecię i dziękowaliśmy za objawioną Miłość! Łączyliśmy się duchowo z Betlejem, by trwać przy Bożej Dziecinie i uczyć się miłości od Świętej Rodziny. Po zakończeniu świątecznych spotkań nadszedł czas na czyny miłości. Prosimy zatem Ducha Świętego, który umacnia miłość, by wspierał nas w dalszych działaniach.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku – wrażliwi na sytuację mieszkańców Syrii, zwłaszcza Aleppo, jednego z najbardziej zniszczonych wojną miast – zaangażowali się w w akcję „Rodzina Rodzinie”. Objęła ona konkretną pomocą blisko 9 tysięcy rodzin. Bóg zapłać wspólnotom parafialnym, rodzinom, osobom prywatnym za włączenie się w to wielkie dzieło Caritas!
Działania organizacji międzynarodowych, mające na celu zażegnanie działań wojennych w Syrii, powoli przynoszą efekty. Ogrom zniszczeń jest jednak niewyobrażalny. To nie tylko pokazywane nam przez media ruiny zbombardowanych domów. To przede wszystkim trudne do odbudowania, zniszczone przez migrację i śmierć więzi rodzinne!
Najbardziej poszkodowaną grupą są dzieci, które utraciły rodziców i oparcie w szeroko pojętej rodzinie. W samym tylko Aleppo pozostało około 30 tysięcy osieroconych dzieci. Część z nich żyje na ulicy, są pozbawione opieki, doświadczają ogromnego cierpienia, a pozostawione bez pomocy stają się potencjalnym celem grup terrorystycznych, rekrutujących do swoich szeregów młodych, zagubionych ludzi.

Franciszkanie posługujący w Aleppo, dostrzegając naglącą potrzebę niesienia pomocy dzieciom, przygotowali projekt stworzenia specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci – ofiar wojny. Ośrodek zapewni zarówno specjalistyczną opiekę psychologiczną i dożywianie, jak i zajęcia edukacyjne oraz terapię poprzez różne formy aktywności. Działania te pomogą dzieciom w oderwaniu od trudnych, wojennych przeżyć i pozwolą niejako na nowo doświadczyć radości dzieciństwa. Utworzenie ośrodka wymaga ogromnych nakładów. Konieczne jest wybudowanie obiektów, m.in. budynków, boiska, placów zabaw, a także zakup środków transportu, aby można było dowozić dzieci z odległych dzielnic Aleppo.
Dlatego jako wspólnota Kościoła pragniemy wraz z władzami wojewódzkimi i samorządowymi zrealizować akcję: „Śląskie – dzieciom z Aleppo”. Potrwa ona od 30 stycznia do 5 czerwca br. Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się w bazylice ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach 30 stycznia 2018 r. podczas Eucharystii o godz. 18.30. Moment ten zbiegnie się z zakończeniem okresu adoracji Dzieciątka Jezus, będących tradycją tego miejsca. Zdaje się to mieć szczególną wymowę, bo przejdziemy od uwielbienia Nowonarodzonego do czynnej miłości bliźniego, od słów o miłości do konkretnej pomocy dzieciom – ofiarom wojny!

Drodzy Diecezjanie! W słowie pasterskim na nowy rok 2018 napisałem, że „naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest czynić to, co możliwe”. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy o pokój dla całej ludzkiej rodziny, szczególnie dla mieszkańców Syrii i wszystkich krajów Bliskiego Wschodu! Módlmy się w intencji dzieci z Aleppo i wszystkich, którzy tam na miejscu udzielają im pomocy, wśród których są franciszkanie i siostry zakonne, pracownicy Caritas i innych organizacji pomocowych.
Przywołując słowa naszego Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), zachęcam Was wszystkich do wsparcia tej bardzo pożytecznej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać na konto katowickiej Caritas z dopiskiem „wpłaty Śląskie dla Aleppo”, natomiast 8 kwietnia br. – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – przed kościołami naszej archidiecezji zbierane będą ofiary na ten cel.
Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię.

Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc


PIELGRZYMKA DO CZECH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ

DO SANKTUARIÓW NA MORAWACH ORAZ CIEKAWYCH MIEJSC:

SVATÝ HOSTÝN, VELEHRAD, SVATÝ KOPEČEK,

OLOMOUC, AUSTERLITZ, MORAVSKÝ KRAS.

 

Pielgrzymka odbędzie się w dniach: 31.05-3.06.2018

Koszt pielgrzymki 360 zł + min. 300 koron kieszonkowego

 

Program pielgrzymki przedstawia się następująco:

Program pielgrzymki


Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i wieczór uwielbienia na Zgodzie

23LutegoZapraszamy wszystkich


Modlitwa o błogosławione owoce misji ewangelizacyjnych

Modlitwa przed Misjami

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy Przyjdź Królestwo Twoje.

Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.           

Matko Kościoła! Bądź Matką naszej Parafii w czasie misji świętej i razem z św. Józefem oraz świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.


MISJE EWANGELIZACYJNE: 22-29 KWIETNIA 2018

 

Drodzy przyjaciele! W kwietniu będziemy przeżywali

PARAFIALNE MISJE EWANGELIZACYJNE

Ma to być czas odnowy i ożywienia naszej wspólnoty parafialej poprzez Nowe Zesłanie Ducha Świętego.

Tak, jak apostołom w wieczerniku po wniebowstąpieniu Pana, brakowało odwagi i entuzjazmu do dawania świadectwa o Zmartwychwstałym,

tak też może się to przytrafić każdej wspólnocie chrześcijan, która zamyka się obrębie swoich ulubionych przyzwyczajeń i tradycji.

Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem: 'Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym', tylko z czasem o tym zapominamy.

Kościół w Polsce chce przypomnieć wszystkim ochrzczonym: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? /1Kor 3,16/

 

Chcemy sobie o tym przypomnieć i dlatego zapraszam wszystkich już teraz na nasze misje ewangelizacyjne,

które odbędą się w naszej parafii od 22-29 kwietnia 2018.

Poprowadzą je członkowie wspólnoty Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody z Bielska-Białej.

 

Niech okres Wielkiego Postu będzie dla nas czasem intensywnego przygotowania nie tylko na przeżycie Misterium Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,

ale także na nowe wylanie Ducha Świętego do naszych serc, abyśmy ożyli i wydali godne owoce naszego nawrócenia i na drodze wiary w Ewangelię osiągnęli zbawienie.

 

 

 


ZACZYNAMY WIELKI POST

W środę popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.

Poprzez osobistą pokutę i pełnienie dzieł miłosierdzia służy on przygotowaniu do obchodu świąt Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

oraz do odnowienia swego Przymierza z Bogiem zawartego w dniu chrztu św.

Środa popielcowa jest dniem ścisłego postu

(tzn. dorośli 18-60 lat spożywają w tym dniu tylko 1 bezmięsny posiłek,

natomiast wszyscy pozostali zachowują wstrzemięźliwość od potraw mięsnych w czasie posiłków przez cały dzień).

Msze św. z obrzędem posypania popiołem będą sprawowane w środę
   o godz. 8:00, 16:00 i 18:00

 

Zachęcamy do wspólnego przeżycia tego czasu na modlitwie poprzez uczestnictwo w nabożeństwach:

+ Drogi krzyżowej: dla dzieci w czwartek o 16.30;      dla dorosłych w piątek o 17.15

+ Gorzkich żalów w niedzielę o godz. 16.00 (z kazaniem pasyjnym, które głosić będzie ks. Łukasz Jarek)

 

Zachęcamy również do podjęcia osobistych wyrzeczeń, które mają zamienić się w jałmużnę (dzieła miłosierdzia)

aby w duchu pokuty wytrwać z Jezusem na pustyni przez całe 40 dni.

 

 Życzymy wszystkim parafianom owocnego przeżycia Wielkiego Postu!


Koncert i wspólne kolędowanie

Zapraszamy na koncert i wspólne kolędowanie z kochłowickim zespołem Capax Dei w naszym kościele:

w niedzielę 14 stycznia o godz. 15.30

 


Jasełka przedszkolaków

Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 4 na Zgodzie.

Przedstawienie odbędzie się w niedzielę 7 stycznia o godz. 15.45

Przyjdźmy zrobić frajdę dzieciom!


Statystyka noworoczna

Zwyczajem noworocznym, jako proboszcz, składam przed parafią roczną statystykę duszpasterską oraz składam podziękowanie wszystkim, dzięki którym nasza parafia żyje: daje schronienie wszystkim obciążonym  trudami życia, możliwość poznania i spotkania się z Bogiem wcielonym w Jezusie Chrystusie.

 

Statystyka duszpasterska 2017

 

                                        2017                               2016

Chrzty:                           76                vs                80

Komunia św.                 82.000

Bierzmowanie:           38                vs                50

Śluby:                              17                vs                27

Sakr. Chorych:            28 chorych odwiedzanych co miesiąc  + 194 namaszczenia

Pogrzeby:                     98                vs                115

Kapłaństwo:                dk. Salomon Duplicki OFM     i      kl. Tomasz Rybacki

 

Podziękowanie:

Służbie kościelnej:

- szafarzom Eucharystii: Aleksandrowi Rudziarczykowi, Łukaszowi Dyłce oraz Sebastianowi Lenartowi za coniedzielne zanoszenie Eucharystii chorym

- Animatorom i ministrantom służącym codziennie przy ołtarzu

- kościelnemu: Szczepanowi Białemu za dbałość o zakrystię i przygotowanie liturgii

- organistom: Piotrowi Bratkowi i Wojciechowi Losce

- wystrój kościoła: p. Marii Stupałowej i współpracownikom za ich charytatywną służbę

- sprzątanie kościoła: wszystkim paniom, które całymi latami sprzątały kościół na czele z p. Lucyną Centner oraz tym parafianom, którzy całkowicie bezinteresownie podjęli się tego zadania w ostatnim czasie.

- otoczenie kościoła: p. Władysławie Kochlik i współpracownikom za służbę charytatywną w parafii i bezinteresowną opiekę nad otoczeniem kościoła

 

Podziękowanie za służbę dla parafii:

- Katechetkom: Celestynie Woźniczok-Nowak oraz Katarzynie Simkiewicz

- Lektorom, którzy podjęli się czytania słowa Bożego w czasie liturgii

- Członkiniom Legionu Maryi za coniedzielną dystrybucję prasy katolickiej

- Zelatorkom Żywego różańca i innym osobom prowadzącym modlitwę w kościele

- Chórowi parafialnemu

- Małżonkom Lucynie i Aleksandrowi Rudziarczykom za pomoc w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa

- Animatorom grup przygotowującym młodzież do sakramentu bierzmowania

Księżom:

Wikariuszom:

Ks. Łukaszowi za opiekę nad młodzieżą, Dziećmi Maryi, chórem parafialnym oraz za prowadzenie spotkań Rozmowy u Józefa

Ks. Marcinowi za opiekę nad ministrantami i za przygotowanie młodzieży do bierzmowania

Ks. seniorowi Rajnardowi za pomoc kapłańską w parafii

Księżom Salezjanom za pomoc duszpasterską zwłaszcza w okresie kolędy

Pracownikom probostwa: w kancelarii, w kuchni, sprzątaczce oraz gospodarzowi

 

Szczególne podziękowanie ks. prob. Czesławowi Centnerowi oraz siostrze p. Lucynie Centner za wieloletnią dbałość o parafię i wspaniałe przekazanie jej w ręce nowego proboszcza.

 

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w życie parafii służąc czasem, umiejętnościami a nierzadko i materialnie.

 

Dziękuję wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom naszego kościoła, fundatorom nowych drzwi do kościoła oraz nowego oświetlenia.

 

W Imię Trójcy Przenajświętszej, archaniołów i naszych aniołów stróżów, św. Bogarodzicy, św. Józefa oraz wszystkich świętych naszych patronów,
  Z serca wszystkim dziękuję.

Ks. Bogusław Jonczyk, proboszcz

 


Zapamiętaj mnie (90 dni)