WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH - ZGODZIE

Wydarzenia

 

Modlitwa o błogosławione owoce misji ewangelizacyjnych

Modlitwa przed Misjami

Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji, które mają być wielkimi dniami przemiany naszej Parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.

Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy Przyjdź Królestwo Twoje.

Dopomóż nam przygotować się dobrze do misji świętej, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże! Pomagaj misjonarzom i całej Parafii, aby przez misje święte zostało odnowione oblicze naszej Parafii.           

Matko Kościoła! Bądź Matką naszej Parafii w czasie misji świętej i razem z św. Józefem oraz świętymi patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Amen.


MISJE EWANGELIZACYJNE: 22-29 KWIETNIA 2018

 

Drodzy przyjaciele! W kwietniu będziemy przeżywali

PARAFIALNE MISJE EWANGELIZACYJNE

Ma to być czas odnowy i ożywienia naszej wspólnoty parafialej poprzez Nowe Zesłanie Ducha Świętego.

Tak, jak apostołom w wieczerniku po wniebowstąpieniu Pana, brakowało odwagi i entuzjazmu do dawania świadectwa o Zmartwychwstałym,

tak też może się to przytrafić każdej wspólnocie chrześcijan, która zamyka się obrębie swoich ulubionych przyzwyczajeń i tradycji.

Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem: 'Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym', tylko z czasem o tym zapominamy.

Kościół w Polsce chce przypomnieć wszystkim ochrzczonym: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? /1Kor 3,16/

 

Chcemy sobie o tym przypomnieć i dlatego zapraszam wszystkich już teraz na nasze misje ewangelizacyjne,

które odbędą się w naszej parafii od 22-29 kwietnia 2018.

Poprowadzą je członkowie wspólnoty Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody z Bielska-Białej.

 

Niech okres Wielkiego Postu będzie dla nas czasem intensywnego przygotowania nie tylko na przeżycie Misterium Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,

ale także na nowe wylanie Ducha Świętego do naszych serc, abyśmy ożyli i wydali godne owoce naszego nawrócenia i na drodze wiary w Ewangelię osiągnęli zbawienie.

 

 

 


ZACZYNAMY WIELKI POST

W środę popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.

Poprzez osobistą pokutę i pełnienie dzieł miłosierdzia służy on przygotowaniu do obchodu świąt Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego

oraz do odnowienia swego Przymierza z Bogiem zawartego w dniu chrztu św.

Środa popielcowa jest dniem ścisłego postu

(tzn. dorośli 18-60 lat spożywają w tym dniu tylko 1 bezmięsny posiłek,

natomiast wszyscy pozostali zachowują wstrzemięźliwość od potraw mięsnych w czasie posiłków przez cały dzień).

Msze św. z obrzędem posypania popiołem będą sprawowane w środę
   o godz. 8:00, 16:00 i 18:00

 

Zachęcamy do wspólnego przeżycia tego czasu na modlitwie poprzez uczestnictwo w nabożeństwach:

+ Drogi krzyżowej: dla dzieci w czwartek o 16.30;      dla dorosłych w piątek o 17.15

+ Gorzkich żalów w niedzielę o godz. 16.00 (z kazaniem pasyjnym, które głosić będzie ks. Łukasz Jarek)

 

Zachęcamy również do podjęcia osobistych wyrzeczeń, które mają zamienić się w jałmużnę (dzieła miłosierdzia)

aby w duchu pokuty wytrwać z Jezusem na pustyni przez całe 40 dni.

 

 Życzymy wszystkim parafianom owocnego przeżycia Wielkiego Postu!


Koncert i wspólne kolędowanie

Zapraszamy na koncert i wspólne kolędowanie z kochłowickim zespołem Capax Dei w naszym kościele:

w niedzielę 14 stycznia o godz. 15.30

 


Jasełka przedszkolaków

Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 4 na Zgodzie.

Przedstawienie odbędzie się w niedzielę 7 stycznia o godz. 15.45

Przyjdźmy zrobić frajdę dzieciom!


Statystyka noworoczna

Zwyczajem noworocznym, jako proboszcz, składam przed parafią roczną statystykę duszpasterską oraz składam podziękowanie wszystkim, dzięki którym nasza parafia żyje: daje schronienie wszystkim obciążonym  trudami życia, możliwość poznania i spotkania się z Bogiem wcielonym w Jezusie Chrystusie.

 

Statystyka duszpasterska 2017

 

                                        2017                               2016

Chrzty:                           76                vs                80

Komunia św.                 82.000

Bierzmowanie:           38                vs                50

Śluby:                              17                vs                27

Sakr. Chorych:            28 chorych odwiedzanych co miesiąc  + 194 namaszczenia

Pogrzeby:                     98                vs                115

Kapłaństwo:                dk. Salomon Duplicki OFM     i      kl. Tomasz Rybacki

 

Podziękowanie:

Służbie kościelnej:

- szafarzom Eucharystii: Aleksandrowi Rudziarczykowi, Łukaszowi Dyłce oraz Sebastianowi Lenartowi za coniedzielne zanoszenie Eucharystii chorym

- Animatorom i ministrantom służącym codziennie przy ołtarzu

- kościelnemu: Szczepanowi Białemu za dbałość o zakrystię i przygotowanie liturgii

- organistom: Piotrowi Bratkowi i Wojciechowi Losce

- wystrój kościoła: p. Marii Stupałowej i współpracownikom za ich charytatywną służbę

- sprzątanie kościoła: wszystkim paniom, które całymi latami sprzątały kościół na czele z p. Lucyną Centner oraz tym parafianom, którzy całkowicie bezinteresownie podjęli się tego zadania w ostatnim czasie.

- otoczenie kościoła: p. Władysławie Kochlik i współpracownikom za służbę charytatywną w parafii i bezinteresowną opiekę nad otoczeniem kościoła

 

Podziękowanie za służbę dla parafii:

- Katechetkom: Celestynie Woźniczok-Nowak oraz Katarzynie Simkiewicz

- Lektorom, którzy podjęli się czytania słowa Bożego w czasie liturgii

- Członkiniom Legionu Maryi za coniedzielną dystrybucję prasy katolickiej

- Zelatorkom Żywego różańca i innym osobom prowadzącym modlitwę w kościele

- Chórowi parafialnemu

- Małżonkom Lucynie i Aleksandrowi Rudziarczykom za pomoc w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa

- Animatorom grup przygotowującym młodzież do sakramentu bierzmowania

Księżom:

Wikariuszom:

Ks. Łukaszowi za opiekę nad młodzieżą, Dziećmi Maryi, chórem parafialnym oraz za prowadzenie spotkań Rozmowy u Józefa

Ks. Marcinowi za opiekę nad ministrantami i za przygotowanie młodzieży do bierzmowania

Ks. seniorowi Rajnardowi za pomoc kapłańską w parafii

Księżom Salezjanom za pomoc duszpasterską zwłaszcza w okresie kolędy

Pracownikom probostwa: w kancelarii, w kuchni, sprzątaczce oraz gospodarzowi

 

Szczególne podziękowanie ks. prob. Czesławowi Centnerowi oraz siostrze p. Lucynie Centner za wieloletnią dbałość o parafię i wspaniałe przekazanie jej w ręce nowego proboszcza.

 

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w życie parafii służąc czasem, umiejętnościami a nierzadko i materialnie.

 

Dziękuję wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom naszego kościoła, fundatorom nowych drzwi do kościoła oraz nowego oświetlenia.

 

W Imię Trójcy Przenajświętszej, archaniołów i naszych aniołów stróżów, św. Bogarodzicy, św. Józefa oraz wszystkich świętych naszych patronów,
  Z serca wszystkim dziękuję.

Ks. Bogusław Jonczyk, proboszcz

 


Nieszpory kolędowe 15:30

Serdecznie zapraszamy na radosne kolędowanie przy żłóbku

 w pierwsze święto o g. 15:30


Radosnych i Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

Życzenia świąteczne


PIELGRZYMKA DO KRAJÓW NADBAŁTYCKICH - LIPIEC 2018

Zapraszamy na Pielgrzymkę do krajów nadbałtyckich:

 

PIELGRZYMKA ZE WZGLĘDU NA BRAK CHĘTNYCH NIE ODBĘDZIE SIĘ

 

 

TALLIN- HELSINKI- RYGA- WILNO- TROKI- SOKÓŁKA

                 

 

Parafia św. Józefa Robotnika

Świętochłowice – Zgoda 

opieka duchowa: ks. Łukasz Jarek

TERMIN:   16–22. 07. 2018

 

RAMOWY PROGRAM:

 

Dzień 1 (16.07, poniedziałek): Wczesnym popołudniem udział we Mszy św. w kościele parafialnym na rozpoczęcie wspólnego pielgrzymowania. Wyjazd przejazd przez Polskę, Litwę, Łotwę do Estonii. Postoje co 3, 4 godziny zgodnie z rozkładem pracy kierowców. (nocny przejazd)

 

Dzień 2 (17.07, wtorek):  Przyjazd do  Tallinna. Udział we Mszy św. Następnie przejazd do centrum Tallinna i piesze zwiedzanie miasta. Zobaczymy: Górne Miasto- Zamek Toompea z basztą Pikk Herman, sobór Aleksandra Newskiego, katedra Marii Panny Toomkirik- katedrę, udamy się do punktu widokowego na Dolne Miasto. Kolejno zwiedzanie Dolnego Miasta- ulica Krótka i Długa, rynek z ratuszem i apteką Ratuszową, malownicze średniowieczne zaułki, kamienice cechowe i gildii, Trzy Siostry, kościół Św. Olafa, baszta Gruba Małgorzata. Przejazd do hotelu w okolicy Tallina, zakwaterowanie, obiadokolacja, 1 nocleg.

 

Dzień 3 (18.07, środa): Śniadanie. Przejazd do portu, przeprawa promem do Helsinek. Dwugodzinny rejs. Przejazd pod stadion olimpijski będący głównym obiektem letnich igrzysk w 1952 r. Następnie autokarem podjedziemy w okolicę Temppeliaukio- słynnego Kościoła Skalnego. Dalej zwiedzanie piesze centrum: spacer monumentalną Mannerheiminitie- po drodze m.in. Muzeum Narodowe, Parlament, Muzeum Sztuki Współczesnej Kiasma, przez Rautatientori- perły architektury narodowego romantyzmu m.in. Teatr Narodowy i Dworzec Główny; także Muzeum Sztuki Ateneum, Plac Senacki z pomnikiem cara Aleksandra II, katedra luterańska, siedziba premiera i uniwersytetu. Wizyta w Soborze Uspieńskim. Po zwiedzeniu udział we Mszy św. Następnie obiadokolacja w restauracji i czas wolny na ulicy Kauppatori – centralnym placu Helsinek. Wieczorem przejazd autokarem na prom. Wypłynięcie do Tallina. Przejazd do hotelu na 2 nocleg.


Dzień 4 (19.07, czwartek): Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Rygi. Udział we Mszy św. Zwiedzanie miasta: ryska secesja- spacer tzw. Szlakiem Ryskich Klejnotów Art. Nouveau. Piesze zwiedzanie miasta: Pomnik Wolności- symbol niepodległości, Łotewska Opera Narodowa, ryska starówka - Mała i Duża Gildia, Koci Dom, pozostałości fortyfikacji- Baszta Prochowa, Brama Szwedzka, Trzej Bracia, katedra luterańska, rynek z Domem Bractwa Czarnogłowych i Domem Wagi, kościół luterański św. Piotra, panorama ryskiej starówki z drugiego brzegu Dźwiny. Po zwiedzaniu przejazd do hotelu. Obiadokolacja i 3 nocleg.

 

Dzień 5 (20.07, piątek): Wczesne śniadanie. Przejazd na Litwę, do Wilna. Udział we Mszy św. Zwiedzanie miasta: kaplica MB Ostrobramskiej, Cerkiew św. Ducha, Wieża Giedymina, klasztor oo. Bazylianów i cela „Cela Konrada”, gdzie był więziony Adam Mickiewicz wraz z innymi filomatami, kościół św. Kazimierza- patrona Litwy, Plac Ratuszowy, kamienica Joanny Mickiewiczowej- ostatnie miejsce pobytu w Wilnie Adama Mickiewicza. Po południu wizyta na cmentarzu na Rossie, gdzie spoczywa wielu wybitnych Polaków, pomnik A. Mickiewicza, kościół św. Piotra i Pawła-  „perła baroku”. Czas wolny na posiłek. Wizyta na Wzgórzu Trzech Krzyży- niezwykłym sanktuarium, w którym naród litewski złożył kilkadziesiąt tysięcy krzyży wotywnych. Przejazd do hotelu na obiadokolację i 4 nocleg

 

Dzień 6 (21.07, sobota): Udział we Mszy św. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejazd do Trok- dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego- siedziby Kiejstuta i Witolda. Podziwianie krajobrazów rozległego kompleksu jezior trockich. Zwiedzanie zamku malowniczo położonego na wyspie. Możliwość degustacji tradycyjnych dań kuchni litewskiej (należy koniecznie spróbować pierożków zwanych kibinami z siekaną wieprzowiną, baraniną lub wołowiną). Przejazd na obiadokolację i 5 nocleg do Polski.

 

Dzień 7 (22.07, niedziela): Po śniadaniu przejazd do Sokółki- miejsca Cudu Eucharystycznego, nazywanego potocznie polskim Lanciano. Nawiedzenie kościoła  św. Antoniego, modlitwa w kaplicy, gdzie znajduje się Cząstka Ciała Pańskiego. Udział we Mszy św. Po obiedzie wyjazd w drogę powrotną. Powrót do Świętochłowic późnym wieczorem.

 

Cena: 1850 zł/ os. przy grupie 40 – 45 osób

 

 

ŚWIADCZENIA:

- przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, wc, dvd, cafe bar),

- 5 noclegów, pokoje 2- 3 os. z  łazienkami,

- wyżywienie 2x dziennie: 5 śniadań, 6 obiadokolacji,

- przeprawy promowe Tallin- Helsinki, Helsinki- Tallin,

- opieka pilota - przewodnika na całej trasie,

- opieka duchowa kapłana,
- ubezpieczenie KL, NNW, CP- choroby przewlekłe, bagaż; SIGNAL IDUNA S.A.,

- rezerwacje Mszy św.

- PAKIET PIELGRZYMA: śpiewnik, chusta

 

CENA NIE ZAWIERA:

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za przewodników lokalnych- razem ok. 55 Euro/os.,

- zestawów audio guide ok. 9 Euro/ os.,

- napoi do obiadokolacji.

 

(kwota w Euro będzie zbierana w autokarze i rozliczana przez pilota pod koniec pielgrzymki)

 

 

Przelewy dokonujemy na adres:

Biuro Podróży „Vero Travel” Beata Wilk

  1. Krakowska 37, 45 – 075 Opole

konto bankowe PLN: BZ WBK SA  51 1090 2590 0000 0001 2303 7371

tytułem: pielgrzymka do krajów nadbałtyckich (termin: 16- 22.07.2018), grupa ze Świętochłowic 

 

 


RORATY

Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy do udziau w roratach adwentowych:

 

Poniedziałek, Wtorek i Środę o godz. 6:30;    w Czwartek o godz. 16:00

 

Roraty przeżyjemy ze św. Józefem i Maryją. Będą śpiewy i konkursy z nagrodami!

Koniecznie weźcie ze sobą lampiony!


Zapamiętaj mnie (90 dni)