Wydarzenia

 

Uroczystość Bożego Ciała

 

Serdecznie zapraszamy na procesję Bożego Ciała

w czwartek 31.05.2018 o g. 8:00

 

Przejdziemy od kościoła ulicami: Wyszyńskiego, Nową, Plebiscytową, Hajduki, Wojska Polskiego do kościoła.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i śpiewu w towarzystwie orkiestry.

 

 

Przez cały tydzień po mszach wieczornych będzie procesja Eucharystyczna wokół kościoła

Serdecznie zapraszamy


Nabożeństwo majowe u s. Dulcissimy

 

Zapraszamy we wtorek 29 maja na nabożeństwo majowe na Zgodę, przy domu rodzinnym s. Dulcissimy. Początek nabożeństwa o godz. 19:00

 


APEL O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH

APEL METROPOLITY KATOWICKIEGO
O MODLITWĘ ZA POWOŁANYCH I ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH


Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
1. Obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. Modlimy się szczególnie intensywnie za powołanych do służby Ewangelii oraz o nowe powołania do służby Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele.
Apeluję do wszystkich diecezjan, aby w tym dniu wsparli modlitwą swoich duszpasterzy, posługujących w parafiach ich terytorialnej przynależności.
Apeluję do młodzieży o modlitwę za księży katechetów, aby wytrwali w powołaniu i dawali przykład życia Ewangelią.
2. Papież Benedykt XVI w Liście do Katolików Chińskich ogłosił Dzień
Modlitw za Kościół w Chinach, wyznaczając go na dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych (24.05), czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan koło Szanghaju.
My katolicy w Polsce – Ojczyźnie solidarności – mamy szczególny obowiązek modlenia się za Kościół w Chinach; tamtejsi wierni, duchowieństwo, w tym biskupi, mają prawo do naszej modlitwy i bardzo potrzebują modlitewnego wsparcia.
Modlitwa może dla nich wyprosić radość i moc, by mogli w pełnej wolności głosić i dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, Jedynym Odkupicielu Człowieka.
Weźmy sobie do serca przypomniany przez papieża Benedykta XVI obowiązek modlitwy za Kościół w Chinach, pamiętając, że tamtejsi wierni naszej modlitwy bardzo potrzebują. Oby katolicy należący do narodu chińskiego, który zadziwia świat rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym, mogli się cieszyć pełną wolnością wyznawania wiary i pełną łącznością ze Stolicą Apostolską.
Panno Mario, Wspomożenie Wiernych, Matko Boża z Sheshan, módl się za nami.
Wszystkim, podejmującym dzieło modlitwy, postu i umartwienia za Kościół w Chinach, z serca błogosławię
+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI


ODPUST PARAFIALNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZ ODPUST PARAFIALNY

KU CZCI śW. JóZEFA ROBOTNIKA, WE WTOREK 1 MAJA.

SUMA ODPUSTOWA ODPRAWIONA BĘDZIE O  10:00

 

O 16.00 ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE NIESZPORY ODPUSTOWE.


PLAN MISJI ŚW. 21.04-29.04.2018

Serdeczne 'Bóg zapłać' misjonarzom, ks. dr Przemysławowi Sawie

oraz jego współpracowinikom w dziele misji parafialnych w naszej parafii!

Misje dobiegły końca, ziarno zostało zasiane, a teraz jest czas na wzrost.

 

Dopomóż dobry Jezu, aby nie został zmarnowany trud naszych misjonarzy

i aby duchowy zasiew wydał plon w postaci bliższej relacji z Tobą!

Bogu dzięki za ten wspaniały czas Misji!!!

 

PLAN MISJI ŚW.


Sobota  21.04.2018

18:00   Msza święta na rozpoczęcie misji

 

Niedziela  22.04.

BOŻA MIŁOŚĆ

  6:30   Msza święta  z nauczaniem

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

  9:30   Msza święta  z nauczaniem

11:00   Msza święta  z nauczaniem

12:30   Msza święta  z nauczaniem

16:30   Msza święta  z nauczaniem

    Wyjście ewangelizacyjne

(ulicami parafii)

 

Poniedziałek   23.04.

GRZECH

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

18:00   Msza święta  z nauczaniem

19:15   Spotkanie dla mężczyzn

 

Wtorek   24.04.

ZBAWIENIE

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

18:00   Msza święta  z nauczaniem

19:15   Spotkanie dla kobiet

 

Środa   25.04.

JEZUS PANEM. CHRZEST ŚW.

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

18:00   Msza święta  z nauczaniem

   Droga Światła (ulicami parafii)

           

Czwartek   26.04.

DUCH ŚWIĘTY

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

16:00   Spowiedź św. dla dzieci

16:30   Msza święta  dla dzieci

18:00   Msza święta  z nauczaniem

Spotkanie: 100 pytań do misjonarza

19:30   Spotkanie dla młodzieży

 

Piątek   27.04.

CEL ŻYCIA - WIECZNOŚĆ

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

18:00   Msza święta  z nauczaniem

            Modlitwa o uzdrowienie

 

Sobota   28.04.

KOŚCIÓŁ

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

10:00   Msza święta  dla chorych i starszych

18:00   Msza święta  z nauczaniem

Wieczór uwielbienia – koncert

           

Niedziela   29.04.

CODZIENNOŚĆ

  6:30   Msza święta  z nauczaniem

  8:00   Msza święta  z nauczaniem

  9:30   Msza święta  z nauczaniem

11:00   Msza święta  z nauczaniem

12:30   Msza święta  z nauczaniem

15:30   Nieszpory i Poświęcenie krzyża

16:30   Msza święta  z nauczaniem

 

OKAZJA DO SPOWIEDZI

Poniedziałek-sobota: rano pół godziny przed mszą, popołudniu:. 17:00-18:00

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Poniedziałek-sobota: godz. 17:00-18:00

 

DYŻUR MISJONARZA MIŁOSIERDZIA (spowiedź, rozmowa)

Poniedziałek-sobota: godz. 17:00-17:45

 

                              

 

                                               Bielsko-Biała, 5 kwietnia 2018

 

BYĆ NAPEŁNIONYM DUCHEM ŚWIĘTYM!

 

Pozdrawiam Was serdecznie w imieniu Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody. Będę razem z przedstawicielami tej Wspólnoty, na zaproszenie Księdza Proboszcza, prowadził Misje Ewangelizacyjne w Waszej parafii w dniach 21-29 kwietnia 2018 roku.

 

Chcemy zgłębić temat Być napełnionym Duchem Świętym. Najpierw jednak potrzebujemy doświadczyć mocy Ewangelii i spotkać na nowo Jezusa, który jest z nami i zbawia nas. Pragniemy zaświadczyć o Bogu, który kocha, uzdrawia i zmienia życie. Już teraz zachęcamy do poświęcenia tych szczególnych dni dla siebie i Jezusa – jedynego Zbawiciela, który żyje, działa i pragnie dotykać serca każdego człowieka. Wierzymy, że Pan przygotował na ten czas wiele swoich darów.

 

Misje prowadzić będzie zespół osób. Kapłan wygłaszać będzie tematy na mszach świętych, a osoby świeckie uzupełniać będą przede wszystkim świadectwem, ale też innymi aktywnościami. Jest to więc wspólne działanie i dzielenie się Ewangelią, zgodnie z sugestiami papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. W programie znajdują się: msze święte, ciekawe tematy każdego dnia, spotkania stanowe, okazja do modlitwy i rozmowy.

 

To zaproszenie jest skierowane do praktykujących i niepraktykujących, do wierzących i niewierzących, do zaangażowanych w życie Kościoła i do tych, którzy mają problem z Kościołem, parafią, religią. Każdy jest zaproszony i oczekiwany. Pan Bóg jest dla wszystkich, zdrowych i chorych, pobożnych i dotąd mało religijnych. Jezus jest dla Ciebie. Przyjdź, zobacz, pobądź z nami.

 

Proszę Was o modlitwę za misje. Zapraszajcie też do udziału Waszych sąsiadów, przyjaciół. Mówcie o rekolekcjach, byśmy w licznym gronie przeżyli czas nawrócenia i doświadczenia Boga, który żyje i zmienia nasze życie.

 

Nasza kilkusetosobowa Wspólnota, obecna na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, archidiecezji katowickiej, w Wielkiej Brytanii (Manchester) oraz w Irlandii, podejmująca liczne dzieła ewangelizacyjne i formacyjne w różnych miejscach w Polsce i innych krajach Europy należy do rodziny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, której założycielem jest świecki ewangelizator dr José H. Prado Flores z Meksyku. Zadaniem Szkoły jest głoszenie żywego Jezusa i dzielenie się doświadczeniem życia z Nim. Wiemy, że w głoszeniu Dobrej Nowiny niezbędna jest moc Ducha Świętego, dlatego też staramy się być otwarci na Jego działanie, na Jego dary i owoce, których doświadczamy każdego dnia. W ramach posługi organizujemy rekolekcje i misje w parafiach oraz różnego rodzaju kursy ewangelizacyjne i formacyjne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Animujemy również o msze święte z modlitwą o uzdrowienie, wieczory uwielbienia, szkoły wiary itd.

 

Niech Bóg obficie błogosławi Wam każdego dnia!

    ks. dr Przemysław Sawa

            Dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody


Życzenia Wielkanocne


Misterium Męki Pańskiej pod tytułem WIEŻA RYB

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej parafii

pragnie zaprosić na XII Misterium Męki Pańskiej pod tytułem WIEŻA RYB.

W tym roku przyjrzymy się bliżej jednej z najbardziej tajemniczych postaci wydarzeń paschalnych – Marii Magdalenie.

Mimo iż powszechnie znana tak naprawdę nie wiemy zbyt wiele o jej życiu i wewnętrznej przemianie. 

Zapraszamy wszystkich do okrycia tajemnicy imienia Marii z Magdali.

 

Spektakl odbędzie się tradycyjnie w naszej parafii

w Wielką Środę – 28 marca – o godzinie 19:00.

 

Serdecznie zapraszamy!


Program Triduum Paschalnego w naszej parafii

Triduum Paschalne w naszej parafii:

 

Wielki Czwartek:

7.00-8.00        Spowiedź św.

8.00                    Obrzęd Komunii św.

15.00-18.00    Spowiedź św.

18.00       Msza św. Wieczerzy Pańskiej

19.00-21.00    Adoracja w Ciemnicy

 

Wielki Piątek:

7.00-11.00      Spowiedź św.

9.00                   Liturgia „Ciemnej jutrzni z godziną czytań”

10.00                 Droga Krzyżowa

15.00-18.00   Spowiedź św.

18.00      Liturgia Męki Pańskiej

19.00-19.30    Adoracja Krzyża św.

 

Wielka Sobota:

7.00-18.00     Spowiedź św.

7.00-19.30     Adoracja przy Grobie Pańskim

                            Święcenie pokarmów wielkanocnych: 13.00; 14.00; 15.15; 16.00

15.00                 Nowenna do Miłosierdzia Bożego

20.00    Liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną  (przynosimy świece dla każdego uczestnika liturgii)


Spowiedź św. wielkanocna w naszej parafii

SPOWIEDŹ ŚW. W WIELKIM TYGODNIU W NASZEJ PARAFII

 

Poniedziałek, Wtorek i Środa

7.00-8.00 oraz 17.00-18.00

 

Wielki Czwartek

7.00-8.00 oraz 16.00-18.00

 

Wielki Piątek

7.00-11.00 oraz 15.00-18.00

 

Wielka Sobota

7.00-18.00


Uchwała Rady duszpasterskiej parafii o zmianie godziny odprawiania niedzielnej mszy św.

Uchwała nr 1 z dnia 14.03.2018r.

 

O zmianie godziny Mszy Świętej

 

Biorąc pod uwagę stan natężenia ruchu drogowego na parafialnym parkingu w Niedziele, między godziną 12:00 a 12:15,

Rada Duszpasterska postanowiła zmienić godzinę niedzielnej Mszy Świętej rozpoczynającej się o 12:15 na godzinę 12:30.

Za uchwałą zagłosowało 19 uczestników Rady Duszpasterskiej na 19 obecnych.

 

Uchwała wchodzi w życie z dn. 01.04.2018r.


Zapamiętaj mnie (90 dni)