WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH - ZGODZIE

Wydarzenia

 

Spotkanie rady parafialnej

Przedstawiamy zapis protokołu spotkania rady parafialnej:

 

Protokół z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w dniu  22.11.2017r.

 

 

Po przywitaniu nowo wybranych radnych i odmówieniu modlitwy nastąpił wybór zastępcy przewodniczącego Rady Parafialnej oraz sekretarza rady. Jednogłośnie na zastępcę przewodniczącego wybrano Pana Dominika Nędza. Na funkcję sekretarza jednogłośnie wybrano Panią Magdalenę Dyłkę.  W dalszej kolejności, również drogą głosowania, ustalono członków Rady Ekonomicznej parafii, w której skład wchodzą: Pan Ireneusz Staniów, Pan Aleksander Rudziarczyk, Pan Wojciech Loska i Pan Sebastian Lenart.

Zakończywszy etap głosowań skupiliśmy się nad planami duszpasterskimi na najbliższy czas. Omówiliśmy następujące kwestie i problemy:

  1. Ustalenie kwestii technicznych tegorocznych wizyt duszpasterskich – tras, dat oraz godzin „kolędy”.
  2. Temat tegorocznych rorat nawiązywać będzie do ogłoszonego w Polsce, przez ojca św. nadzwyczajnego roku Św. Józefa Kaliskiego.
  3. Sprawa Barbórki – pomysł z reaktywacją uroczystej Mszy Świętej z orkiestrą górniczą, w intencji górników i ich rodzin – w późniejszym terminie zorganizowanie „Barbórkowego Turnieju Skata”.
  4. Kwestia organizacji Św. Mikołaja dla dzieci oraz przebiegu Świąt Bożego Narodzenia – debata nad uczestnictwem parafii w ulicznych jasełkach, czyli Orszaku Trzech Króli.
  5. Pochylenie się nad planami misji ewangelizacyjnych, które odbędą się w roku 2018 we współpracy ze Szkołą Nowej Ewangelizacji. - Debata nad planami pielgrzymkowymi: reaktywacja parafialnej pieszej pielgrzymki do Częstochowy (na początek, na zasadzie dołączenia do regionalnych pielgrzymek z większym bagażem doświadczeń i lepszą organizacją) oraz pielgrzymek autokarowych m.in. na Morawy w celu poznania tamtejszych miejsc kultu oraz do znanych miejsc pielgrzymkowych w Polsce.
  6. Omówienie problemu związanego z brakiem zaangażowania parafian w sprawy wspólnoty – zarówno w postrzeganiu budynku kościoła jako swojego domu jak i w sprawie czytania słowa Bożego w posłudze lektoratu. Brakuje osób chętnych do pomocy przy sprzątaniu kościoła oraz osób, które podjęłyby się wyzwania czytania niedzielnych czytań. Obydwa przypadki, z pozoru różne, charakteryzuje wspólny mianownik – zanikające poczucie wspólnoty parafialnej rodziny. Tym samym potrzeba zachęcać wiernych do większego zaangażowania w potrzeby wspólnoty jak również rozmawiać o problemie i podkreślać wielką wartość angażowania się w życie parafii.
  7. Z propozycji parafian nawiązaliśmy do organizacji XII Misterium Męki Pańskiej w Wielką Środę. Podkreślono potrzebę szerzenia kultu Sługi Bożej Marii Dulcissimy Hoffmann – wyrażona została potrzeba częstszego odwiedzania grobu Siostry Dulcissimy, a szczególnie intensywnej modlitwy za jej wstawiennictwem w trudnych sprawach osobistych i parafialnych. Foldery z modlitwami będą wręczane każdej rodzinie w czasie kolędy.

 

Po podsumowaniu obrad uzgodniono termin dalszego posiedzenia. Zakończyliśmy spotkanie wspólną modlitwą oraz błogosławieństwem.

                                                                              


Odpust w katedrze

Ks. Arcybiskup serdecznie zaprasza do uczestniczenia w niedzielę 26 listopada w uroczystej liturgii Mszy świętej o godzinie 12-tej w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Zaproszenie do udziału szczególnie kieruje do rodzin oraz przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w parafiach, reprezentantów Rad Duszpasterskich każdej parafii, członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z okazji ich patronalnego święta; a także osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, którym bliski jest kościoł katedralny.


Wieczór uwielbienia z bł. Karoliną 18.11.2017

Parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

zaprasza młodych duchem na wieczór uwielbienia z bł. Karoliną Kózkówną.

 

wieczór uwielbienia


KOLĘDA 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z terminami tegorocznych odwiedzin duszpasterskich.

Cieszymy się na kolędowe spotkania z parafianami.

Do zobaczenia!

Odwiedziny duszpasterskie 2017/2018


86 rocznica poświęcenia naszego kościoła

W niedzielę 12 listopada będziemy obchodzić 86 rocznicę poświęcenia naszego kościoła:

...Budowa szybko posuwała się naprzód i trwała niespełna sześć miesięcy. 12 listopada 1931 roku kościół został konsekrowany. W uroczystościach poświęcenie uczestniczył proboszcz z Hajduk  - ks. Józef Czempiel, którego parafia pomniejszyła się o część ulic zaliczonych do parafii św. Józefa (Kolonia Dworcowa, ul. Kolejowa, część Kaliny oraz ul. Krakowska, Ogrodowa, Rawy, Tunelowa, ks. Ficka). Do nowej parafii doszło 3200 dawnych hajduczan, którzy odtąd tworzyli wspólnotę zgodzką liczącą około 10 000 osób. Nowa świątynia była znacznie bliżej skupisk zabudowy mieszkalnej, w pobliżu linii kolejowej Gliwice – Katowice, blisko kopani „Polska”. Autorem projektu o awangardowym w tych czasach kształcie był ówczesny budowniczy diecezjalny architekt Jan Affa, który także zaprojektował plebanię. Nowy kościół na Zgodzie, podobnie jak „stary”, otrzymał za patrona św. Józefa.

Parafianie byli zadowoleni, gdyż budowa nowej świątyni poszła szybko i sprawnie, a kościół prezentował się okazale. Oczywiście starano się wykorzystać pewne rzeczy z wyposażenia ze starego kościoła zgodzkiego na Otylii, jak np. ławki oraz organy, które wykonała w 1885 roku firma Kurcer z Gliwic. Wykorzystano też ołtarz, lecz usunięto z niego elementy gotyckie i nadano formę stylu romańskiego. Przybyło też rzeczy nowych. 23 kwietnia 1933 roku poświęcono figury św. Barbary i św. Katarzyny, które wykonał Bizgwa – artysta z Katowic. Rok później zakupiono rzeźbę św. Anny, a w 1936 roku ustawiono ołtarz boczny św. Floriana, który ufundowali pracownicy Huty Zgoda...

 

Całą historię parafii i budowy kościoła można przeczytać tu

 

W czasie sumy niedzielnej odprawianej o 9.30 wraz z chórem parafialnym zaśpiewamy uroczyste 'Te Deum laudamus' a o 15.00 zapraszamy do kościoła na rocznicowy koncert zespołu Capax Dei z Kochłowic.


Wygrana w konkursie: Ulubiona parafia w Świętochłowicach

Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na naszą parafię w konkursie internetowym: Moja parafia w Świętochłowicach.

Okazaliśmy się najbardziej lubianą parafią Świętochłowiczan. Cieszymy się i zapraszamy do udziału w życiu naszej wspólnoty.

                                                                                                                                                                                                                        Duszpasterze

 

https://swiony.pl/i,wybraliscie-ulubiona-parafie-w-swietochlowicach,200274,868497.html


Witamy

WITAMY NA NOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ

PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH - ZGODZIE

KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: www.parafiazgoda.pl


Zapamiętaj mnie (90 dni)