WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA 

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH - ZGODZIE

 

Wydarzenia

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA WIELKI TYDZIEŃ

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ     5.04.2020

 

Niestety wszystkie celebracje w naszym kościele muszą odbywać się bez udziału wiernych. Codzienna transmisja na żywo z naszego kościoła na youtube: parafiazgoda. Zachęcamy wszystkich posiadających łącza internetowe do włączania się w liturgię i modlitwy w naszym kościele.

 

 1. Niedziela Palmowa:

- Msze św. są odprawione o 8:00 i 11:00, o 15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie żale

 

 1. Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środa    

- 8:45        Modlitwa jutrzni

- 12:00      Anioł Pański

- 15:00      Koronka do Bożego Miłosierdzia

- 17:30      Nieszpory

- 18:00      Msza św.

- 20:30      Różaniec i Apel Jasnogórski

 

 1. Wielki Czwartek     DZIEŃ USTANOWIENIA EUCHYRSTII I KAPŁAŃSTWA

- 8:45        Modlitwa jutrzni

- 12:00      Anioł Pański

- 15:00      Nabożeństwo pokutne i Koronka do Bożego Miłosierdzia

- 17:30      Nieszpory

- 18:00      Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej

- 20:30      Adoracja Chrystusa w „Ciemnicy”

 

 1. Wielki Piątek           DZIEŃ MĘKI I ŚMIERCI CHRYSTUSA NA KRZYŻU

- obowiązuje post ścisły: tzn. dorośli 18-60 lat spożywają w tym dniu tylko 1 bezmięsny posiłek, natomiast wszyscy pozostali zachowują wstrzemięźliwość od potraw mięsnych w czasie posiłków przez cały dzień
- 9:00        liturgia tzw. ciemnej jutrzni z godziną czytań

- 14:15      Droga  Krzyżowa
- 18:00      Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej

- 20:30      Adoracja Chrystusa w Grobie i nowenna do Bożego Miłosierdzia

 

 1. Wielka Sobota             Dzień ciszy i pokuty za grzechy

- zaleca się przedłużyć wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych aż do wieczora
- 9:00        liturgia tzw. ciemnej jutrzni z godziną czytań

-15:00       Nowenna do Miłosierdzia Bożego

- 20:00      Uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej –  przygotować świece dla każdego

 

 • W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny msze św. będą odprawiane o 8:00 i 11:00, chyba że w wielkim tygodniu nastąpi zmiana restrykcji władz państwowych i kościelnych

 • Wielki poniedziałek jest tradycyjnie Ogólnopolskim dniem trzeźwości. Zachęcamy do wytrwania w trzeźwości przez cały Wielki Tydzień.

 • Zachęcamy do Szczególnej modlitwy przy stole wielkanocnym wg tej propozycji

 • ZE ZGLĘDU NA OGRANICZENIA ZGOMADZEŃ NIE BĘDZIE POŚWIĘCENIA PALM ANI POKARMÓW WIELKANOCNYCH. SPOWIEDŹ ŚW. BĘDZIE W FORMIE NABOŻEŃSTWA POKUTNEGO W CZWARTEK O G. 15:00 WYŁĄCZNIE POPRZEZ UDZIAŁ W TRANSMISJI INTERNETOWEJ. Szczegóły na temat spowiedzi wielkanocnej na naszej stronie internetowej.

 

 

WSZYSTKIM PARAFIANOM ŻYCZYMY GŁĘBOKIEGO PRZEŻYCIA TRIDUUM PASCHALNEGO:

MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA


List pasterski na Niedzielę Palmową

WIKTOR SKWORC
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
Duchowe przeżycie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy.
Słowo pasterskie Arcybiskupa Katowickiego.

 

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry, Kochane Rodziny!

 

I. Wprowadzenie.
Przed nami Wielkanoc, szczyt całego roku liturgicznego, największe i najważniejsze święta naszej chrześcijańskiej wiary. Ze względu na wprowadzone ograniczenia, liturgia Wielkiego Tygodnia i świąt Zmartwychwstania Pańskiego będzie celebrowana w katedrach i kościołach bez obecności wiernych. Duchowe uczestnictwo w tych ceremoniach będzie jednak możliwe w naszych domowych wspólnotach dzięki rozmaitym formom transmisji. Zachęcam więc wszystkich diecezjan do przeżywania tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa za pośrednictwem mediów. Ta nietypowa forma religijnego zaangażowania nie zmienia ani istoty, ani treści obchodów Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętowania zwycięstwa Pana Jezusa nad grzechem i śmiercią.
W swej głębokiej treści, Święta Wielkanocne każdemu z nas stwarzają możliwość doświadczenia osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, Dawcą miłości i pokoju. W paschalnych obchodach przeprowadza nas niczym nowy Mojżesz przez pustynię, która w okresie szerzącej się pandemii nabrała wyjątkowej symboliki. Także naszym udziałem obecnie stało się doświadczenie pustki, zagrożenia, lęku, a nawet cierpienia i śmierci. Towarzyszy nam również osamotnienie, wynikające z konieczności ograniczenia relacji z szeroką pojętą rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. W takim czasie właśnie Zmartwychwstały Pan wychodzi nam na spotkanie z pozdrowieniem pełnym nadziei: „Pokój wam!” (J 20,19), „Nie bójcie się!” (Mt 28,10) W tych słowach odkrywamy motywację do wewnętrznej przemiany i wspólnych działań zmierzających do pokonania zagrożeń związanych z epidemią.
Zgodnie z tym, co już wcześniej Wam przekazałem, część liturgicznych obrzędów Triduum Paschalnego zostanie uproszczona lub ograniczona. Najważniejsza jest jednak Eucharystia – wielka tajemnica wiary. Podobnie jak uczniowie wędrujący do Emaus, Zmartwychwstałego Pana poznajemy po/przy łamaniu chleba (por. Łk 24,30–31). W tym kontekście uczestnictwo w Mszy św. staje się naszą powinnością. Zachęcam Was do odpowiedniego przygotowania się do udziału w Mszy św. transmitowanej za pośrednictwem mediów. Niechaj przygotowanie to ma charakter wspólnotowy, rodzinny, w gronie osób najbliższych. Zatroszczcie się razem zarówno o zewnętrzne, jak i wewnętrzne wyciszenie; wzbudźcie intencje Waszej modlitwy oraz doskonały akt żalu na początku Eucharystii. Otwórzcie Wasze serca na działanie słowa Bożego i przyjęcie owoców duchowej Komunii z Jezusem Chrystusem. Pamiętajcie o możliwości duchowej Komunii z Chrystusem za każdym razem, kiedy z odpowiednio usposobionym sercem, będziecie uczestniczyli w Mszach św. transmitowanych.
Sprawując razem z Biskupami Pomocniczymi liturgię Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w naszej katowickiej archikatedrze, będę się modlił za całą wspólnotę naszego lokalnego Kościoła, za wszystkie rodziny, duchowieństwo i osoby życia konsekrowanego, szczególnie zaś za braci i siostry dotkniętych osamotnieniem, cierpieniem i chorobą. Pragnę się za Wami wstawiać w modlitwie i udzielić pasterskiego błogosławieństwa na dni przed nami, na ciągle jeszcze nieprzewidywalną przyszłość.
Przed nami Wielki Tydzień. Wierzymy, że w pasji Chrystusa wyraża się nie tylko zwycięska moc krzyża nad śmiercią i grzechem, ale przede wszystkim wypływa z niej nieskończona miłość do każdego człowieka; miłość, dzięki której nasz Pan wyprowadza dobro z trudnych, życiowych sytuacji. Uznając Bożą miłość wyrażoną w Chrystusowej męce i śmierci, zachęcam każdego z Was do pojednania się Bogiem poprzez akt żalu doskonałego. W tej wyjątkowej sytuacji zastępuje on sakrament pokuty. Osobiste grzechy wyznamy w spowiedzi w późniejszym czasie; wtedy, kiedy tylko będzie to możliwe. Proszę Was i wzywam do pojednania się z bliźnimi, z wszystkimi bez wyjątku, aby pokój Chrystusa Zmartwychwstałego zamieszkał w Waszych sercach. Pamiętajmy, że miłosierdzie i przebaczenie prowadzi do radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia! (por. MV 2).

 

II. Duszpasterskie impulsy:
1. na Wielki Czwartek
W Wielki Czwartek wspominamy i przeżywamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Przeczytajcie w swoich rodzinach fragment Ewangelii opisujący ustanowienie Eucharystii (np. Łk 22,7–23) Zachęcam Was do uczestniczenia w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej dzięki zaplanowanym transmisjom. Pamiętajcie o możliwości Komunii duchowej.
W liturgii tego dnia rezygnujemy z tradycyjnego obrzędu obmycia nóg. Ten gest upamiętnia postawę Pana Jezusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy umywał stopy Apostołom. W ten sposób potwierdził, że prawdziwa miłość realizuje się w służbie bez granic. Obrzęd umycia nóg pociąga za sobą logikę daru z siebie, który doprowadził Chrystusa do przyjęcia największych cierpień i śmierci. Zapraszam każdego z Was do podjęcia w tym dniu uczynków miłosierdzia, które są dziełami miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy (KKK 2447). Postarajmy się o drobne „dzieło miłości” wobec osób najbliższych.
Spróbujcie znaleźć kilka minut ciszy, aby podziękować za eucharystyczną obecność Pana Jezusa. W tym dniu proszę was o modlitwę za kapłanów oraz w intencji nowych powołań do służby Bożej w Kościele. Proszę o szczególną modlitwę wspierającą odpowiedzialną i teraz bardzo trudną posługę kapelanów szpitalnych. Pamiętajcie o waszych duszpasterzach i o alumnach Seminarium, pochodzących z waszych parafialnych wspólnot. Jeśli macie do dyspozycji ich numer telefonu czy adres mailowy, to może warto przesłać im krótki sygnał- znak wsparcia i modlitwy.

2. na Wielki Piątek
Wielki Piątek niech będzie dniem ciszy. To dzień postu ścisłego i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ofiarujmy to wyrzeczenie w intencji ustania pandemii. Warto w tym dniu znaleźć czas, aby przed krzyżem przeprowadzić rachunek sumienia, tym bardziej, że nie będziemy mogli skorzystać z tradycyjnej spowiedzi. Jeśli to możliwe, odprawcie wspólnie Drogę Krzyżową. Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników, mówiąc o co prosi Pana. Możecie także wspólnie odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego, kończąc każde wezwanie słowami: „Przebite Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami”. Modlitwa ta stanie się dobrą okazją do adoracji krzyża w waszych domach. Ustawcie więc krzyż na odpowiednio przygotowanym stole, zapalcie przy nim świecę. Niech każdy z domowników odda cześć temu krzyżowi, a stół niech stanie się znakiem Waszej wzajemnej miłości i pokoju. Pojednajcie się z waszymi bliskimi, z każdym.
Zachęcam również do przeżycia wielkopiątkowej liturgii za pośrednictwem transmisji, w tym do modlitewnej jedności z papieżem Franciszkiem, podczas prowadzonego przez niego nabożeństwa Drogi Krzyżowej na Watykanie.


3. na Wielką Sobotę
Przypominam, że w tym dniu w naszych parafialnych kościołach nie będzie błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Proponuję, aby w tym roku wrócić do starożytnej tradycji wzajemnego błogosławienia siebie w domach. Niech rodzice uczynią znak krzyża na czołach dzieci i odwrotnie, niech ten sam gest uczynią wobec siebie małżonkowie. Przypomnijcie sobie przyjęty chrzest, przez który zostaliśmy włączeni w śmierć Chrystusa i w Jego Zmartwychwstanie. Może warto z dziećmi przejrzeć fotografie z chrztu św. Liturgia chrzcielna jest bowiem bardzo ważnym elementem liturgii Wigilii Paschalnej. Proszę Was też o wspólne, rodzinne odmówienie w tym dniu, najlepiej przy zapalonej świecy – paschale, wyznania wiary, tej modlitwy, którą odmawiamy podczas niedzielnej Eucharystii (Credo). Wypowiadając słowa „i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo”, zatrzymajcie się na chwilę ciszy, przyklęknijcie, rozważając tę prawdę, która stanowi centrum naszego chrześcijańskiego życia.
Zachęcam także do skorzystania z telewizyjnych, radiowych lub internetowych transmisji liturgii Wigilii Paschalnej, aby możliwie jak najgłębiej przeżyć Misterium Paschalne. Pamiętajcie o możliwości Komunii duchowej, poprzedzając ją zawsze wzbudzeniem doskonałego żalu. Odśpiewajcie wspólnie w rodzinie radosne paschalne „Alleluja”.


4. na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Zachęcam Was do wspólnej modlitwy przed bardziej uroczystym niż zwykle śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Zachęcam do pobłogosławienia pokarmów, przygotowanych na stole do spożycia. Jeśli to możliwe, modlitwę błogosławieństwa niech poprowadzi ojciec jako głowa rodziny. Możecie skorzystać z obrzędu, udostępnionego już na internetowej stronie archidiecezji lub parafii. W modlitwie przy wielkanocnym stole o pamiętajcie wszystkich, którzy w tych trudnych okolicznościach niosą pomoc, narażając swoje własne życie. Pamiętajcie o ofiarach panującej pandemii, powierzajcie ich miłosierdziu Pana, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem.
Zachęcam Was do rodzinnego uczestniczenia w Mszy św. wielkanocnej za pośrednictwem mediów. W południe przyjmijmy w miarę możliwości papieskie błogosławieństwo Urbi et Orbi („Miastu i Światu”). W tym dniu przekażcie Waszym bliskim życzenia wielkanocne telefonicznie lub mailowo. Wedle możliwości przesyłajmy sobie pozdrowienia świąteczne – nieraz w bardzo pomysłowych formach – za pośrednictwem innych komunikatorów. Publikujmy je w mediach społecznościowych. Niech całą wirtualną rzeczywistość wypełni ta radosna wieść: „Jezus żyje! Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”. Pozdrawiajmy się paschalnym pozdrowieniem: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!


Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
Jako pasterz archidiecezji katowickiej zapewniam Was o duchowej bliskości. Jestem z Wami w darze wstawienniczej modlitwy. Kiedy będę przewodniczył liturgii Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego w katedrze, zawsze będę pamiętał o Was i o Waszych intencjach. Na koniec tego listu, zwracam się do Was słowami prośby wypowiadanej w czasie liturgii Mszy Krzyżma św. w Wielki Czwartek: „Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa-Kapłana, Dobrego Pasterza, Nauczyciela i sługi wszystkich”.
Nie ukrywam, że w ostatnich tygodniach – w związku z zaistniałą sytuacją zewnętrzną - mając na uwadze zdrowie wszystkich i wspólne dobro, musiałem podjąć szereg decyzji. Były to bez wątpienia najtrudniejsze w mojej dotychczasowej biskupiej posłudze. Żyję jednak nadzieją, że zaistniałe zagrożenie osłabnie, wygaśnie, a my dzięki Bożej Opatrzności i wysiłkowi wielu osób i środowisk, będziemy mogli powrócić nie tylko do codziennych zadań, ale także do wspólnego wychwalania Pana w naszych parafialnych, jakże pięknych wieczernikach - kościołach, za którymi tęsknimy!

 

Pozdrawiam Was serdecznie, kreślę znak krzyża na Waszych czołach i z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
+Wiktor Skworc         
Arcybiskup           
Metropolita Katowicki 


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - OGŁOSZENIA PARAFIALNE

drodzy parafianie św. Józefa na Zgodzie

    W związku z najnowszym zarządzeniem Metropolity Górnośląskiego ogłaszamy co następuje:

 1. Msze św. mogą być odprawiane tylko bez udziału ludu.
  Od czwartku 26 marca 2020 do odwołania będzie w naszym kościele odprawiana codzienna Msza św. we wszystkich przez was zamówionych intencjach:
  W dni powszednie - o godz. 18:00
  W niedzielę - o g. 8:00 i 11:00
 2. Nie ma możliwości korzystania ze spowiedzi usznej w konfesjonale.
  W sytuacjach wyjątkowych można się umówić na spowiedź z kapłanem osobiście. Jesteśmy wszyscy na probostwie, wystarczy wybrać jednego z nas i zadzwonić poprzez domofon na probostwie, aby umówić się na spowiedź św.
 3. Kancelaria parafialna będzie czynna na telefon: tel. 32 245 39 39
  W obecnej sytuacji w praktyce można jedynie zmówić intencję mszy św. najlepiej telefonicznie, lub załatwić pogrzeb. Nie ma odwiedzin chorych parafian, jedynie kapłan może zanieść wiatyk umierającej osobie.
 4. Odwołane są wszelkie nabożeństwa, spotkania, nauki, rozmowy z narzeczonymi itp.
 5. Pogrzeb. Nie ma możliwości odprawienia pogrzebu w kościele. Pogrzeb odbywa się tylko na cmentarzu.
  Jest możliwość odprawienia mszy św. za zmarłego w dniu pogrzebu, jednak bez udziału rodziny i bez ciała lub prochów zmarłego w kościele. Pogrzeb należy zgłosić osobiście w kancelarii parafialnej, przedstawiając akt zgonu i kartę pogrzebową. Msza św. żałobna za zmarłego z udziałem rodziny odbędzie się po ustaniu epidemii.
 6. Zachęcamy do łączności z kapłanami sprawującymi liturgię w naszym kościele za pośrednictwem transmisji internetowej w serwisie YOUTUBE. Nasze konto można obserwować klikając: ParafiaZgodaZapraszamy na codzienne msze św., na wspólną z nami modlitwę brewiarzową jutrzni o 8:45 i nieszporów o 17:30, oraz na wieczorny różaniec o 20:30. Zawsze o 20:15 rozbrzmiewać będą dzwony kościelne.
 7. Kościół parafialny jest otwarty dla prywatnej modlitwy i adoracji Najświętszego sakramentu codziennie 9:00 – 17:30 !
 8. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary przesyłane na utrzymanie parafii! Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Katarzyna Serewiś zam. Piekary Śląskie

Paweł Mnich zam. Świętochłowice

 


Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego 25.03.2020

 

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

 

Wstęp

Kościół powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych i całego społeczeństwa, bazując na wcześniejszych dokumentach KEP oraz zarządzeniach Metropolity Katowickiego, przekazuję duchownym diecezjalnym i zakonnym posługującym w archidiecezji katowickiej wskazania, zobowiązując do wiernego ich przestrzegania na podstawie KPK kan. 273 i 274 par. 2.

 

    Dyspensa

 

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się pasterską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasztorach i domach zakonnych. Poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej, Lekarki. Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwaniem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15.

  

    Sakrament pokuty i pojednania

 

 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym przedstawionych możliwości dróg pojednania.
 1. W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika.
 2. Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

 

    Komunia święta

 

 1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

 

     Wielki Tydzień/Triduum Paschalne

 

 1. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak także w tym dniu obowiązują ogłoszone ograniczenia prawne i aktualna jest udzielona dyspensa.
 2. W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie tradycyjnych godzin zaplanowanych w parafii celebracji, choć będą sprawowane bez obecności wiernych. Należy powiadomić parafian o czasie ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo w modlitwę w swoich domach.

 

Wielki Czwartek

 1. Msza Krzyżma św. przeniesiona jest na inny termin. Korzystamy nadal z Oleju Chorych pobłogosławionego przed rokiem w Wielki Czwartek.

 

Wielki Piątek

 1. Zachęcam duchowieństwo do odmawiania Ciemnej Jutrzni w kapłańskich wspólnotach na probostwie lub w kościele.
 2. W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszechnej dołączamy intencję specjalną
 3. Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża. Zachęcamy wiernych do adoracji Krzyża w swoich mieszkaniach.

 

Wielka Sobota

 1. Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów. Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (vide załącznik nr 3). Proszę o umieszczenie go na internetowej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele.

Wigilia Paschalna/Wielkanoc

 1. Zachowujemy przepisy liturgiczne dotyczące czasu celebracji Wigilii Paschalnej, chociaż będziemy ją sprawować bez obecności wiernych.
 2. Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska i procesję. W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Potem następuje liturgia Słowa. W czasie liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55), nie stosując pokropienia. Potem następuje liturgia eucharystyczna. Nie ma procesji rezurekcyjnej.

 

     Uroczystość Pierwszej Komunii św.

 

 1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
 1. Po Wielkanocy:
  wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
  wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
 1. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
 1. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
 1. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich opinie.

    Pogrzeb

 

 1. W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.

 

           Katowice, 25 marca 2020 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

† Wiktor Skworc              

Arcybiskup Metropolita Katowicki


Duchowa adopcja dziecka poczętego

Zachęcamy wszystkich do podjęcia Duchowej Adpcji Dziecka Poczętego.

Polega to na objęciu modlitwą nienarodzonego dziecka, które jest zagrożone aborcją, oraz jego rodziców o nawrócenie i obronę swego nienarodzonego dziecka.

Ta modlitwa trwa codziennie przez 9 miesięcy - trwa od 25 marca do 25 grudnia - do Bożego Narodzenia.

Zachęcamy do złożenia deklaracji, można to uczynić prywatnie lub najlepiej przez zgłoszenie swojej deklaracji na adres duchowaadopcja@diecezja.pl  podając swoje imię i miasto zamieszkania.

 

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

*Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
*Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych *Postanawiam mocno i przyrzekam
*Że od dnia 25 marca 2020 r.
*W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
*Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome
*Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
*Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
*Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca św.,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

“Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

 

 


AKT ODDANIA RODZINY NIEPOKALANEMU SERCU NMP

Szczęść Boże!

Zachęcamy wszystkich, aby 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oddać swoje rodziny pod opiekę Matki Bożej.

 


Informacje dotyczące przygotowań do I Komunii św, bierzmowania, chrztów i ślubów

Szczęść Boże!

W tej szczególnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy odwołane są wszystkie spotkania przygotowawcze do I Komunii, bierzmowania, nauki chrzcielne i dla narzeczonych. W tej chwili możliwe są jedynie chrzty i śluby w ścisłym gronie rodzinnym.

 

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak będzie wyglądała I Komunia św. dzieci i czy w ogóle się odbędzie w zaplanowanym terminie. Z decyzją wstrzymujemy się do końca kwietnia. W zależności rozwoju sytuacji epidemiologicznej, podejmiemy wtedy odpowiednie decyzje. Bardzo proszę rodziców, aby wykorzystali obecny czas również do indywidualnego przygotowania dzieci do I spowiedzi św. i I Komunii wg materiałów z książeczki oraz własnych możliwości i uznania.

 

To samo dotyczy kandydatów do bierzmowania. Ostateczna decyzja będzie należeć do ks. Biskupa.

 

Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach urzędowania i wtedy można załatwiać sprawy chrzcielne i małżeńskie.

 

Pogrzeby można zgłaszać o każdej porze dnia. Bardzo prosimy wziąć pod uwagę, że udział w pogrzebie powinien być ograniczony tylko do najbliższej rodziny zmarłego.


IV niedziela Wielkiego Postu - Ogłoszenia

 Drodzy parafianie!

Przeżywamy obecnie ogromny kryzys epidemii koronawirusa. Takiego kryzysu nasza parafia w swojej 89-letniej historii jeszcze nie przeżywała. Staramy się wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom naszych parafian a jednocześnie wszystkich zarządzeń władz państwowych i kościelnych.

W związku z epidemią w tym tygodniu podjęliśmy dodatkowo następujące kroki:

- zostaliśmy zobligowani do ograniczenia możliwości uczestnictwa we Mszach św. niedzielnych wyłącznie do wiernych bezpośrednio związanych z przyjętą intencją Mszy św. lub w przypadku pogrzebu do najbliższej rodziny;

- Ze względu na zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób nie możemy odprawić mszy św. dla większej liczby wiernych, prosimy aby w niedzielę w mszach św, które będziemy odprawiali w ustalonych porach, wzięły udział tylko rodziny, które zamówiły intencję mszy św.
- Zanim rozpoczniemy mszę św, będziemy rozdawać Komunię św. wszystkim pozostałym, których po przyjęciu Komunii św. prosimy, aby opuścili kościół, a liturgię mszy św. przeżyli w domu dzięki transmisji telewizyjnej lub przez internet. Tak będzie przed każdą mszą św.
- Bardzo prosimy wszystkich, którzy przyjdą w niedzielę do kościoła, aby zabrać ze sobą informatory parafialne i przekazać je krewnym, lub sąsiadom, którzy nie używają internetu.
- Wodę święconą można otrzymać do własnych naczyń w zakrystii.

- musimy ograniczyć posługę wobec osób chorych do wiatyku udzielanego wiernym w wypadku bezpośredniego zagrożenia życia

 

Z powodów technicznych nasza transmisja na youtube jest odłożona w czasie. Msze św. będą transmitowane poprzez stronę parafii na facebooku https://pl-pl.facebook.com/parafiazgoda

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa wraz z nami we wszystkich nabożeństwach w kościele:

 

Msze św.

- pon - sob 8:00 i 18:00

- niedziela 7:30; 9:30; 11:00; 12:30; 16:30

 

Nabożeństwa:

- 15:00             koronka do Bożego Miłosierdzia

- 20:30             Różaniec i Apel Jasnogórski /bez udziału wiernych/

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

- codziennie  9:00 – 18:00

 

Okazja do spowiedzi św.

- codziennie pół godziny przed każdą mszą św. oraz w Godzinie Miłosierdzia 15:00-16:00

 

 


Transmisja z Piekar

18.03.2020  o 11:00 księża naszego dekanatu będą odprawiać Mszę św. w bazylice piekarskiej przed cudownym obrazem MB Piekarskiej o opiekę dla wszystkich parafii naszego dekanatu.

Transmisję będzie można oglądać na naszej facebookowej stronie internetowej https://www.facebook.com/parafiazgoda/

Warunkiem odbioru jest posiadanie konta na facebooku niestety.

 


Prośba w związku z niedzielnymi mszami św. 15.03.2020

Drodzy nasi Bracia i Siostry!

 

Nie chcemy, aby ktokolwiek z was pozostał bez koniecznej pomocy duchowej w tym trudnym czasie, a jednocześnie korzystając z cnoty roztropności chrześcijańskiej prosimy was, abyście się podporządkowali następującym naszym ustaleniom :

 

1/ Ze względu na zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób nie możemy odprawić mszy św. dla większej liczby wiernych, prosimy aby w niedzielę w mszach św, które będziemy odprawiali w ustalonych porach, wzięły udział tylko rodziny, które zamówiły intencję mszy św.

2/ Zanim rozpoczniemy mszę św, będziemy rozdawać Komunię św. wszystkim pozostałym, których po przyjęciu Komunii św. prosimy, aby opuścili kościół, a liturgię mszy św. przeżyli w domu dzięki transmisji telewizyjnej lub przez internet. Tak będzie przed każdą mszą św.

3/ Zapraszamy do naszego kościoła na mszę św. w tygodniu o 8:00 lub 18:00.

4/ Bardzo prosimy wszystkich, którzy przyjdą w niedzielę do kościoła, aby zabrać ze sobą informatory parafialne i przekazać je krewnym, lub sąsiadom, którzy nie używają internetu.

5/ Wodę święconą można otrzymać do własnych naczyń w zakrystii.

 

Już sobór Trydencki w XVI w. określił możliwość tzw. Komunii duchowej kiedy nie ma możliwości przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej, bądź jest to bardzo utrudnione przez związek z narażeniem życia lub zdrowia. Jeżeli jesteś w stanie łaski uświęcającej a odczuwasz niepokonalny lęk przed przystąpieniem do sakramentu Eucharystii, wzbudź w sobie pragnienie zjednoczenia z Chrystusem w Komunii św, a otrzymasz tę samą łaskę i pożytek duchowy co fizyczne przyjęcie Ciała Chrystusa.

 

Jak potwierdzają lekarze, nikt nie może zarazić się przez skórę, przez dotyk ręki, tylko przez nos, usta i oczy.

Nie ma sensu wzywanie wiernych do Komunii św. 'na rękę', jeśli kapłan chociaż jednej osobie poda Komunię św. do ust, dlatego prosimy, aby wszyscy, którzy w naszym kościele chcą przyjąć Komunię św. 'na rękę' podchodzili do Komunii św. z lewej strony kościoła przy kaplicy Krzyża św. zaś pozostali, którzy mimo wszystko pragną Komunii św. do ust, niech podchodzą w środku i z prawej strony kościoła.

Prosimy, aby ze zrozumieniem i wrażliwością odnieść się do tej prośby. Uczmy się na nowo kochać ludzi z ich obawami i przekonaniami, bo inaczej, cóż to za miłość i szacunek do Boga, kiedy gardzi się bliźnim z jakiegokolwiek powodu!

 

Drodzy Parafianie!

          25 czerwca 2016 r. zawierzyliśmy Naszą Parafię, Miasto i cały Dekanat Świętochłowice, Bożemu Miłosierdziu. Wtedy, nasi Kapłani, Władze Miasta i około 600 Parafian zgromadzonych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, wołaliśmy z ufnością – „JEZU, UFAM TOBIE!” Wierzymy i ufamy, że wtedy dobry Bóg przyjął łaskawie nasze zawierzenie.

13 października 2017 roku, w Dzień Fatimski, w 100 rocznicę Objawień M.B. Fatimskiej, ponownie, z wszystkimi Parafiami naszego Dekanatu, w Sanktuarium M.B. Fatimskiej w Turzy Śl., zawierzyliśmy siebie, nasze parafie, naszej Matce i Królowej – Pani Fatimskiej.

          Dzisiaj, w tych trudnych chwilach, zwracamy się do wszystkich Parafian i mieszkańców Świętochłowic, o zjednoczenie we wspólnej modlitwie:

1/ zachęcamy do dobrej Spowiedzi i pojednania się z Bogiem i drugim człowiekiem.

2/ pamiętając o naszym zawierzeniu Bożemu Miłosierdziu i M.B. Fatimskiej, zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszych domach: o godz. 15.00 do Koronki do Bożego miłosierdzia i o godz. 21.00 do Apelu i dziesiątki różańca. Wołajmy do Boga, by nas ustrzegł od złego, a Matkę Bożą prośmy o przemożną opiekę. Ufamy, że tamte dwa zawierzenia, były szczególnym wyrazem naszej wiary i że Bóg przyjął je łaskawie.

          Nasz kościół będzie otwarty z wystawionym Najświętszym Sakramentem, by każdy osobiście, w dowolnym czasie, mógł adorować Pana Jezusa i wzywać Jego miłosierdzia.       

          Zachęcamy też do zabierania do swoich domów wody święconej, którą można otrzymać w zakrystii i skrapiania nią domowników i mieszkań. Tych, którzy mogą, zachęcamy do ofiarowania postu i innych modlitw, w intencji ocalenia nas od „zarazy, głodu, ognia i wojny”.

                                 

                         Złączeni we wspólnym zatroskaniu i modlitwie:                                                                                                            

                                                Duszpasterze Parafii

 

 

 


Zapamiętaj mnie (90 dni)